2014-2

Frihetstema på Lappis

Sommarens Lappis har friheten i Kristus som tema och kommer på olika sätt att ta upp aspekter på detta. Frågor som ställs är till exempel på vilket sätt friheten som Jesus vunnit åt oss påverkar oss? Vad är vi fria från och vad är vi fria till? På fredagen är det Pingst som håller i seminarierna. LÄS MER

Löftet gäller dig

Daniel Alm skriver: En sann karismatik har inte som främsta signum att få rätt i en debatt eller att göra moraliska markeringar. En sann karismatisk erfarenhet är ett dop i kärlek, ett dop i den helige Ande. LÄS MER

Än finns det att göra…

LÄS MER

”Man känner sig värdefull igen”

Under lugna, vänliga och avspända former har tre kvinnor och en man under våren arbetstränat i Pingstkyrkan i Linköping. De har jobbat med sig själva och sin motivation, med kreativa uttryck, bakat och lagat mat, och också fått hjälpa till i församlingens café, i kyrkans lokaler och i trädgården på Bjärka Säby. LÄS MER

TILLBAKA till liv och jobb

Livsnära samtal, meningsfulla arbetsuppgifter och personligt stöd. I Pingstkyrkan i Nässjö välkomnas människor för arbetslivsinriktad rehabilitering i Origo Resurs verksamhet. Här hittar människor vägen tillbaka till livet. LÄS MER

”Jag vill ge mina barn en bra framtid”

Abalem lämnades ensam med fem barn och stöttes bort av sina närmaste. Men en kvinnogrupp för änkor och ett mikrolån gav nytt framtidshopp. I PMU:s sommarkampanj står Burkina Faso i fokus och pengar samlas in till insatser för att öka möjligheterna till försörjning. LÄS MER

Stabil ekonomi också för Pingst

Pingst redovisar närmare fyra miljoner plus för 2013 i driftresultat och ett ändamålsresultat på plus 2,8 miljoner. LÄS MER

Tio församlingar välkomnade

Under Rådslaget välkomnades tio nya församlingar i Trossamfundet Pingst. LÄS MER

Pingst Socialt får ny chef

– Det ska bli väldigt roligt! Och en utmaning förstås! Men jag gillar att ha lite att bita i. Det säger Kerstin Eriksson som den 1 augusti tillträder tjänsten som verksamhetsledare för Pingst Socialt. LÄS MER

Pingststyrelsen efter Rådslaget 2014

LÄS MER

MBT firar 30-årsjubileum

I sommar kan MBT, Missionärsbarnsträffen, fira att man uppnått den aktningsvärda åldern av 30 år. LÄS MER

PMU frågande till Sidas kritik

PMU:s kallelse att bekämpa orättvisorna i världen står fast, oavsett Sidas rambeslut. Nu följer en tid av strategiskt arbete för att hitta riktningen för framtiden. Det framhöll PMU:s direktor Niclas Lindgren under Rådslaget. Då presenterades också en ny struktur för Pingst Internationellts missionsarbete, som bland innebär ett förslag om att ersätta regionråden med aktionsnätverk. LÄS MER

”Arbetet ger effekt”

Efter Sidas beslut om att inte förnya PMU:s ramavtal har reaktionerna från samarbetsländerna varit många. Brev från myndigheter och lokala partner har strömmat in, med exempel på hur arbetet tillsammans med partner runtom i världen ger stor effekt, ända upp på politisk nivå. LÄS MER

Bra år för Pingst förvaltning

Pingst förvaltning AB redovisar ett resultat på nästan 8,3 miljoner för 2013, efter att projektmedel använts till olika projekt inom Pingst. LÄS MER

Inspiration från Egypten

Petra och Theo hade hört om arbetet som Pingst stöttar i Egypten, men det var en helt annan sak att se det i verkligheten. Det menar de efter en Egyptenresa i våras som gjorde dem taggade att förmedla vad mission är på Hampeveckan. LÄS MER

Volleybollmatch för församlingsplantering

LÄS MER

Samling för seniorer

LÄS MER

Pingstpastorer till Jerusalem

Nästa höst kommer de som ingår i nätverket Pingst Pastor få möjlighet att tillsammans med sina processgrupper under en vecka studera Bibeln på plats i Jerusalem. LÄS MER

Hope Church blir Hillsong

Församlingen Hope Church i Märsta blev tidigare i våras en del av Hillsong Church Stockholm. LÄS MER

Framtidstro och hopp på LP-konferenser

LP-verksamheten anordnar också denna sommar läger både i södra och norra Sverige. Årets tema är ”Framtidstro och hopp”. LÄS MER

FOLK I RÖRELSE

LÄS MER

REKOMMENDATION

LÄS MER

Musikstil och relevans

LÄS MER

Relevant i tiden

LÄS MER

Coachning för församlingar

En församling kan bli hemmablind och inte se de egna möjligheterna. Då kan det vara läge att anlita en församlingscoach, som hjälper till att tillföra ny energi och nya tankar. Pingst erbjuder numera en sådan tjänst. LÄS MER

Digert program på Nyhem

Årets Nyhemsvecka erbjuder som vanligt deltagarna ett stort utbud av samlingar och aktiviteter. På torsdagen är det Pingsts olika verksamhetsområden som står för eftermiddagsseminarierna. LÄS MER

Planetshakers och Israel Houghton i Nyhemskonserter

Under årets Nyhemsvecka hålls två konserter. LÄS MER

Madeleine tar över efter Peo

Madeleine Hansson blir direktor för Pingst efter sommaren. Hon ser fram emot att få jobba i en verksamhet som både hon och personalen brinner för och känner är meningsfull. LÄS MER

Hallå där…

… Andreas Wessman, föreståndare i församlingen Europaporten i Malmö. LÄS MER

Med sikte på framtiden

Vad ska Pingst göra och vad ska Pingst vara i framtiden? Det var frågor som dominerade årets Rådslag, där de formella inslagen snabbt avklarades. I stället avsattes gott om tid för presentationer av rapporter, nya idéer och strategiska tankar och samtal om vägen framåt. Pelle Hörnmarks visionstal pekade också framåt och lyfte än en gång upp Pingsts uppdrag att presentera Jesus för världen. LÄS MER

”Roligaste resan i mitt liv”

– Jag har trivts väldigt bra och varit med på en av de roligaste resorna i mitt liv. Det har varit fantastiskt. Så summerar Peo Larsson åren som direktor på Pingst. Till hösten lämnar han över till Madeleine Hansson efter sex och ett halvt år i Pingströrelsens tjänst. LÄS MER

Nätverksdag om integration

Nätverksdagen med rubriken ”Vi – det nya Sverige” för församlingar som arbetar med integration som Pingst inbjöd till i april samlade ett 60-tal deltagare från många olika platser i landet. LÄS MER

Framtiden

LÄS MER

”Församlingen klarar mångfald”

Manuel Henriques drömmer om församlingar där mångfald råder och där det inte är mer dramatiskt att det finns olika språkgrupper än att det finns verksamhet anpassad för olika åldrar och intressen. LÄS MER

”Ta vara på sin broder”

LÄS MER