2012-1

Vi ber oss igenom pandemin

LÄS MER

Alla kan be

LÄS MER

Mer bön för folket

LÄS MER

Vila i att vara sänd till världen

LÄS MER

Mer Jesus till folket

LÄS MER

Ja, vi älskar Jesus

LÄS MER

Vi behöver en våg av sociala insatser

LÄS MER

Karismatik och diakoni

LÄS MER

Den helige Andes församling

”Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Johannesevangeliet 8:12 LÄS MER

Det finns alltid mer!

”Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss, hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen.” Efesierbrevet 3:20–21 LÄS MER

Det fördolda och det förklarade

”… ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar!” Apostlagärningarna 2:11b LÄS MER

Den helige Andes församling

”Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” Apostlagärningarna 2:4 LÄS MER

Tre källor till en starkare vision

”Och när Jakob, Kefas och Johannes, de som ansågs vara pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått, räckte de mig och Barnabas handen till gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna, de till de omskurna. Det enda var att vi skulle tänka på de fattiga, och det har jag också varit noga med att göra.” (Gal 2:9–10) LÄS MER

En bön att leva med

”Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen.” (Apostlagärningarna 3:) LÄS MER

Uppdrag och ledarskap

”Var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta”. (1 Petrusbrevet 5:2) LÄS MER

Våga vara ett utropstecken!

LÄS MER

Uttrycksfull andlighet?

LÄS MER

Hänförelse, hängivenhet och hänsyn

Jag vill börja min första ledare för tidningen Pingst.se med att uttrycka min tacksamhet för förtroendet att få vara med och tjäna i det vi har tillsammans som rörelse, vår gemenskap och våra gemensamma verksamheter. Tack för all uppmuntran och allt stöd! LÄS MER

Personligt

Detta är förmodligen den sista ledaren jag skriver i Pingst.se. När nästa nummer kommer i början av juni har vi haft rådslag och valt ny föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan. LÄS MER

Guds gåva till Sverige

LÄS MER

Predika Jesus! Hjälp behövande! Träna lärjungar!

LÄS MER

Föreståndare, lära och liv

LÄS MER

Den fjärde vågen

LÄS MER

Goda ledare är en välsignelse

LÄS MER

Vacker och farlig

LÄS MER

Framtiden

LÄS MER

En intressant vår

LÄS MER

Ordens betydelse

LÄS MER

Ordets betydelse

LÄS MER

Världens bästa församling

LÄS MER

Var med i laget Pingst FF

LÄS MER

Bönens makt är gränslös

LÄS MER

Kraft att leda

LÄS MER

Vilket perspektiv?

LÄS MER

Fortis in adversis, humilis in secundis

LÄS MER

Förmån att få ge

LÄS MER

Tillväxt?

LÄS MER

Kyrka, rörelse eller väckelse

LÄS MER

Guds entreprenörer

LÄS MER

Gamla mål, nya vägar

LÄS MER

Lord, Lord,Lord

LÄS MER

Älska människor därför att de är människor

LÄS MER

Pingst FF?

LÄS MER

Mer missionsrörelse, lite mindre samfund

LÄS MER

Stor utmaning få igång tillväxten

LÄS MER

Viktigt och oviktigt

LÄS MER

Hoppfullt

LÄS MER

För ett förvandlat Sverige

LÄS MER