2012-1

Fortis in adversis, humilis in secundis

LÄS MER

Nu startar Pingst Socialt

Nu får pingstförsamlingarna mer kraft till sociala insatser. LP-verksamheten, Pingstförsamlingarnas handikappverksamhet och Diakoni Pingst går ihop i Pingst Socialt, vilket ska stärka det centrala arbetet och ge bättre stöd för verksamhet runtom i landet. LÄS MER

Konferenser och Rådslag

LÄS MER

Pingst till Almedalen

Pingst kommer att finnas med under årets Almedalsvecka i Visby på Gotland. Både med seminarier och med mingelkvällar. LÄS MER

Pingst-app på gång

Lagom till sommaren räknar Pingst med att kunna lansera en app både för iPhone telefoner och för androider. LÄS MER

Rådslaget hålls i nytt växthus

Ett växthus i Huddinge blir mötesplatsen för årets Rådslag, där nya tankar ska sås. Södertörnkyrkan vill visa hur församlingen, med byggnaden som redskap, öppnar upp för fler människor att komma till tro. LÄS MER

Stöd vid uppsägning på grund av sjukdom

Nu kan personer som förlorar jobbet på grund av ohälsa också få hjälp av Trygghetsrådet TRS. Detta tack vare ett nytt omställningsavtal som Arbetsgivaralliansen tecknat sedan 1 januari i år. LÄS MER

HALLÅ DÄR…

… Eva Skog, redaktör för Ibras nya bok FUNNEN AV GUD! – möten som förvandlar liv. LÄS MER

Minister på besök i Pingsthuset

I början av februari fick Pingsthuset i Flemingsberg söder om Stockholm besök av civil- och bostadsminister Stefan Attefall. LÄS MER

Sjung sången du kan

LÄS MER

Hallå där…

… Niklas Piensoho, som skrivit boken ”Frid i själen”, som kommer ut på Libris förlag i slutet av mars. LÄS MER

Avdrag för gåvor

Från och med i år kan privatpersoner få skattereduktion för gåvor till ideella organisationer som blivit godkända av Skatteverket som gåvomottagare. LÄS MER

Törs vi spänna bågen?

LÄS MER

På okänd mark

LÄS MER

Psykolog med känsla för utsatta

– Jag är priviligierad som får arbeta som jag gör, i ett arbete med Gud i centrum. Det säger Rushika Amarasekera från Sri Lanka, som brinner för att förhindra sexuella övergrepp mot barn. LÄS MER

PMU hjälper beduiner

Redan som elvaåring blev Hasan bortgift. Sedan dess har hon fått ta hand om sina elva barn, två av dem förståndshandikappade, nästan helt ensam. Djuren är det viktigaste beduinerna livnär sig på. Med hjälp av PMU:s arbete med en mobil veterinärklinik har de nu blivit mer medvetna om djurens behov. LÄS MER

Vårkampanj fokuserar på kvinnors hälsa

För andra året i rad fokuserar PMU på situationen för kvinnorna i DR Kongo i sin vårkampanj. Denna gång upp¬märksammas millenniemål 5 som handlar om mödrahälsovård. LÄS MER

ÖRONFRÖJD TILL GUDS ÄRA

Klassisk musik i pingstkyrkan. Det vill Smyrna symfoniorkester i Göteborg leverera. – Men resan är inte målet, säger dirigent Ingemar Tessin. Målet är att prisa Gud. LÄS MER

Fullt utbyggt Pingst – så är det tänkt

LÄS MER

Fler ska få komma till tals

Årets Rådslag läggs upp på ett annorlunda sätt än tidigare år. Fler ska få möjlighet att komma till tals och därför kommer ett så kallat Påverkanstorg att anordnas under fredagen. LÄS MER

Fullt utbyggt Pingst

De slutgiltiga besluten om fullt utbyggt Pingst tas på Rådslaget den 11–12 maj. Här delar både tjänstemän och förtroendevalda med sig av sina förväntningar inför den ökade samordningen, både möjligheter och problem. LÄS MER

Pelle Hörnmark föreslås till omval

Inför årets Rådslag, som bland annat ska innehålla föreståndarval, har valberedningen kontaktat alla församlingar kring denna fråga och det finns bara ett svar; att Pelle Hörnmark ska väljas om. LÄS MER

Nytt pastorsnätverk planerar konferens nästa år

Pingst Pastor är det nya nätverket för pastorer verksamma inom Pingst. Det ersätter Förkunnargemenskapen, som lades ner förra året. LÄS MER

ALT startar i Umeå till hösten

Till hösten startar Akademi för ledarskap och teologi, ALT, sitt femte studiecenter i Pingstkyrkan i Umeå. Studiecenter finns sedan tidigare i Malmö, Göteborg, Jönköping och Stockholm/Uppsala. Utbildningsföreståndare Ulrik Josefsson blir efter årets Rådslag också verksamhetsansvarig för det nya verksamhetsområdet Pingst utbildning. LÄS MER

Nyval och omval vid Rådslaget

Rådslaget närmar sig och under sista veckan i mars går valberedningens förslag ut till alla församlingar. Det innebär bland annat förslag på ordförande till två nya styrgrupper, Styrgrupp utbildning och Styrgrupp socialt. LÄS MER

Folk i rörelse

LÄS MER

Rekommendationer

LÄS MER

Kom, Herre Jesus

LÄS MER

Samtal om Pingstmissionens framtid

Nästan 200 personer deltog vid den konferens som Pingst Internationellt i februari arrangerade i Uppsala. Samtal om framtidens arbetssätt stod i fokus. LÄS MER

Bra start på utbildning för församlingsplanterare

– Uppstarten har helt klart överträffat våra förväntningar. Det säger Nicklas Mörling, en av dem som varit med och undervisat på Pingsts församlingsplanteringsprogram, som drog igång i höstas. LÄS MER

Nya Pingst ung-galor till sommaren

Även i år blir det en Pingst ung-gala på Nyhem. Och det blir premiär för en gala på Lappis. På programmet står musik, upptåg, mycket humor, show och fest kombinerat med utdelning av Pingst ungstipendier. LÄS MER

Herdepojken som blev teologie doktor

Doktor Isaiah Dau, ledare för Sydsudanesiska pingströrelsen, var en av deltagarna på det globala forumet i Etiopien och föreläste om tron som drivkraft för utveckling. Möt herdepojken som fick börja skolan först som 17-åring. LÄS MER

Ledare från 28 länder diskuterade ideologi

Vilka är de globala utmaningarna? Hur möter vi som kristna dem? Hur hör tro och rättfärdighet ihop? Hur förhåller sig utvecklingsarbete och evangelisation till varandra? Hur kan vi arbeta mer holistiskt? Vad innebär ett rättighetsbaserat tänkande? Vilken betydelse har ledarskapet? Det var några av alla de frågor som deltagarna i PMU:s globala ideologiska forum bearbetade under tre intensiva dagar i januari. LÄS MER