2011-3

Coachning – verktyg för ledare

När Träning för Tillväxt inbjuder församlingsledare av alla de slag till undervisningsdagar är Jenny Bergh en av seminarieledarna. Under rubriken ”Coacha till andligt mod” kommer hon att dela med sig av tips, idéer och värdefull kunskap när det gäller ledaruppdragets speciella utmaning, nämligen att få människor att växa, komma i funktion och nå resultat. LÄS MER

Lärobok för framtiden

LÄS MER

Jaktlund skriver om livet på den smala vägen

Det handlar om balans i Carl-Henric Jaktlunds nya bok. Om hur man tar sig fram på den smala vägen, utan att hamna i diket men ändå få plats där med hela sitt liv. Jaktlund har en bakgrund som ungdomsledare och pastor i pingströrelsen men arbetar sedan ett tiotal år som journalist på tidningen Dagen. Han är också småbarnspappa som bor med sin familj i Falköping. LÄS MER