2011-3

Musik att sörja till

LÄS MER

FOLK

LÄS MER

REKOMMENDATION.

LÄS MER

Missionsmöjligheter i arabvärlden

LÄS MER

Manifestation mot våld i Bukavu

I mitten av augusti trotsade omkring 3 000 afrikanska pingstvänner regn och blåst och tågade genom Bukavus gator för fred och försoning och mot det sexuella våldet. Manifestationen avslutades på Kadutustadion, där guvernören för Syd-Kivu fick ta emot ett manifest, där man också krävde slut på korruption samt fria och rättvisa val i landet. LÄS MER

Så blir kyrkan ett hem att bjuda in till

– Vi bjuder bara hem folk till våra hem om vi har ett hem som vi vill bjuda in till. Det är ett tänk som vi försökt överföra till församlingen och kyrkan. Staffan Hellström, pastor i pingstförsamlingen i Forshaga sedan några år, berättar att det är utgångspunkten när han och församlingen tillsammans arbetar för att deras kyrka ska vara en gästvänlig och välkomnande miljö. LÄS MER

Välkommen hem

I november, lagom till Träning för tillväxt-dagen i Anders Olssons hemstad Göteborg, blir det release av hans bok Välkommen hem. Den har underrubriken Ny församlingskultur i etablerade kyrkor. Under hösten kommer han att dela med sig av tankar i detta ämne på Träning för tillväxtdagarna. LÄS MER

Kan jag behålla hunden?

LÄS MER

Coachning – verktyg för ledare

När Träning för Tillväxt inbjuder församlingsledare av alla de slag till undervisningsdagar är Jenny Bergh en av seminarieledarna. Under rubriken ”Coacha till andligt mod” kommer hon att dela med sig av tips, idéer och värdefull kunskap när det gäller ledaruppdragets speciella utmaning, nämligen att få människor att växa, komma i funktion och nå resultat. LÄS MER

Mötet med Guds kraft

John Derneborg skriver: Smörjelsen rustar oss för att leda världen till ett möte med Gud. Vi är skyldiga att leda världen till det mötet. LÄS MER

”Vi ska både vinna och undervisa”

Roine Swensson är glad för förtroendet att få tala om Livslångt lärjungaskap på höstens Träning för tillväxt. Ämnet ligger honom varmt om hjärtat och han vill få lyssnarna att förstå att lärjungaskap inte är något för överandliga, utan att det i stället handlar om en naturlig vandring med Jesus i vardagen. LÄS MER

Svenska Royal Rangers på Europa-läger

LÄS MER

Lärobok för framtiden

LÄS MER

Nya årsboken – Pingströrelsen minskar med 473

I slutet av augusti kom årets upplaga av Pingströrelsens årsbok ut. Här dokumenteras det omfattande arbete som görs inom Pingströrelsen och alla kontaktuppgifter till pingstförsamlingar, missionärer och verksamheter finns samlade. LÄS MER

Idéseminarium om barn- och familjeteologi

Institutet för pentekostala studier, IPS, arrangerade i början av hösten ett idéseminarium omkring ”Pentekostal teologi kring barn och familj”, dit en rad personer som under lång tid arbetat med barn- och familjefrågor var inbjudna. Arbetet kommer sedan att fortsätta under hösten. LÄS MER

Hallå där…

LÄS MER

Hallå där…

LÄS MER

Jaktlund skriver om livet på den smala vägen

Det handlar om balans i Carl-Henric Jaktlunds nya bok. Om hur man tar sig fram på den smala vägen, utan att hamna i diket men ändå få plats där med hela sitt liv. Jaktlund har en bakgrund som ungdomsledare och pastor i pingströrelsen men arbetar sedan ett tiotal år som journalist på tidningen Dagen. Han är också småbarnspappa som bor med sin familj i Falköping. LÄS MER

Lyckad kurs för blåsmusikanter

LÄS MER

Kurs om Guds rike

Bibel Omvärld är namnet på den nya höstkursen på Mariannelunds folkhögskola. Kursen syftar till att förena väckelsekristendom med ansvar för miljö- och rättvisefrågor. Utgångspunkten för studierna är Gudsrikes-tanken. LÄS MER

Natascha bor illegalt

LÄS MER

Romer uppmärksammas i PMU-kampanj

PMU och pingstförsamlingarnas gemensamma höst- och julkampanj Barnens rätt fokuserar i år på romernas situation i Serbien. PMU:s partner på plats, organisationen Bread of Life, arbetar bland annat för att romerna ska kunna få utbildning, känna sig tryggare i samhället och kunna tillgodose sina rättigheter. Möt Seada och Natascha i Belgrad. LÄS MER

Insamling går bra

LÄS MER

PMU-insats i nordöstra Kenya

LÄS MER

”Det är vi som är sökarna”

Gud är den ultimata sökaren och vi har uppdraget att vara sökare. Det menar Lydia och Nicklas Mörling, som ska hålla seminarier på temat Sökarens chans under höstens Träning för tillväxtdagar. De kommer att dela med sig av sina erfarenheter från en nystartad församling, som satsar all sin kraft på att nå nya människor. LÄS MER

Kyrkans röst i Mellanöstern och Nordafrika

Hur kan kyrkan använda sin röst för att påverka situationen för mänskliga rättigheter i Mellanöstern och Nordafrika? Det var huvudfrågan under det seminarium, som hölls på Kaggeholms slott i slutet av augusti. LÄS MER

De är nya chefer för LP

Hans Wikström och Börje Dahlkvist är LP-verksamhetens två nya verksamhetsledare, som precis börjat sina tjänster. Det är de två som ska leda och utveckla LP-arbetet in i framtiden. Här presenterar vi dem lite närmare. LÄS MER

Kallelse och kvalitet

Kallelse och kvalitet är temat för höstens sång- och musikkonferens, som precis som förra året hålls i Smyrnakyrkan i Göteborg. Årets samling hålls den 14–16 oktober. LÄS MER

Nya plantor för trädgårdsmästaren

Daniel Berger har gått från att vara trädgårdsmästare till socionom. Sedan i våras är han ny föreståndare på LP-hemmen Torpa och Lillvik, och brinner för ett hållbart arbete med LP-andan i fokus, där en stor utmaning är att vinna socialtjänstens förtroende. LÄS MER

Grymt och välsignat

LÄS MER

Träning för tillväxt tillbaka

Lördagen den 17 september var det dags för höstens första Träning för tillväxt-dag i Hässleholm. Intresset var stort och deltagarantalet fick maximeras till 350 för att allt det praktiska skulle fungera. Under hösten följer ytterligare fem sådana här dagar runt om i landet med syftet att utrusta och inspirera ledare av alla de slag. LÄS MER

Tillväxt?

LÄS MER

Nya pastorsutbildningen igång

LÄS MER

En bättre värld – hur då?

Vad innebär det att gestalta gudsriket och arbeta för en bättre värld? Den frågan kommer Ibra-chefen Lars Anderås och PMU-direktorn Niclas Lindgren att behandla i sitt gemensamma seminarium under Träning för tillväxtdagarna. Att de landar i att sann andlighet innebär engagemang för rättvisa och leder till välsignelse är ingen vild gissning. LÄS MER