2011-2

60-talet ansökningar till nya pastorsutbildningen

När ansökningstiden till den nya pastorsutbildningen Akademi för ledarskap och teologi, ALT, gick ut den 30 april hade ett 60-tal ansökningar kommit in. LÄS MER

Pingst startar webb-shop

LÄS MER

Vigselnämnden upphör om ett år

Pingstförsamlingarnas vigselnämnd upphör den 1 maj nästa år då trossamfundet Pingst övertar Vigselnämndens funktioner. Det innebär bland annat att bara pingstpastorer verksamma i församlingar som är medlemmar i samfundet kommer att kunna få vigselrätt. LÄS MER

Tack för era svar

LÄS MER

Nytt böneprojekt för att nå de onådda

Pingst Internationellt gör en nystart av böneprojektet för länderna i forna Sovjet och Turkiet med fokus på onådda folkgrupper. Över 130 församlingar har redan anmält intresse. Vid en liknande aktion i Skandinavien för 30 år sedan, deltog över 500 församlingar i förbönen för syskonen i öst. LÄS MER

FOLK I RÖRELSE

LÄS MER

Gemensam sommarkurs för blåsare på folkhögskola

I sommar kommer Svenska Missionskyrkan, Frälsningsarmén och Pingst att tillsammans anordna en sommarkurs för blåsare på Södra Vätterbygdens Folkhögskola. LÄS MER

Musik och tystnad

LÄS MER

Hallå där…

…Stig Andersson, musiker och kompositör till ”Vägmärken”, som tonsatt texter ur Dag Hammarskjölds efterlämnade dagbok. LÄS MER

Positiva svar om Pingst.se

Läsarenkäten för Pingst.se visar att en stor majoritet är mycket nöjda och glada över att få tidningen hem i sin brevlåda. Och att förvånansvärt många läser så gott som allting i tidningen. LÄS MER

Nytt verktyg för ungdomsledare

Lagom till Rådslaget släppte Pingst ung sitt nya helt webb-baserade material Access, med 25 olika undervisningsteman, skräddarsydda för att stödja och underlätta för ungdomsledare i deras arbete med tonåringar. Dessutom innehåller materialet 22 texter med praktisk undervisning för ledare. LÄS MER

Nya medlemsförsamlingar i Trossamfundet Pingst

Rådslaget välkomnade åtta nya församlingar som medlemmar i Riksföreningen och Trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan. LÄS MER

Kyrka, rörelse eller väckelse

LÄS MER

Samling för pingstforskare

I maj höll det europeiska forskningsnätverket om pentekostalism, GloPent, sin årskonferens i Sverige, på Uppsala universitet, vars Teologiska institution tillsammans med IPS, Institutet för pentekostala studier, stod som arrangörer. LÄS MER

Dialoggruppen till Rom

LÄS MER

Missionsbibelskola på Krim

Pingstunionen i Ukraina planerar att starta en ny missionsbibelskola på Krim i samarbete med pingstförsamlingar från Småland och Västergötland och Ljus i Öster. Målet är att träna nationella arbetare för insatser bland onådda folkgrupper. LÄS MER

Ny kurs om församlingar och sociala medier

Hur kan församlingar använda sig av sociala medier och göra sig hörda i mediebruset? Till hösten startar TV Inter i samarbete med Levande medier ett tvåårigt pilotprojekt för medieintresserade församlingsmedlemmar i hjärtat av Småland kring de här frågorna. LÄS MER

Barnen, familjen och församlingen

LÄS MER

Vänskapens sötma

LÄS MER

Redaktörer som tar sig ton

Anssi Tiittanen är sångare och redaktör på finska pingsttidningen Ristin Voitto (RV). Systertidningen Korsets Seier i Norge har också sin sjungande journalist. David André Östby har gjort internationell ”karriär” som lovsångsledare och låtskrivare. Nu möts de i Pingst.se. LÄS MER

Stor blandning på höstens musikkonferenser

I höst är det åter dags för två stora musikkonferenser inom Pingst. Brassbanden möts i Pingstkyrkan Skärstad utanför Huskvarna den 30 september. Och sång– och usikkonferensen hålls återigen i Göteborg, den 14–16 oktober. LÄS MER

Väx med Jesus på Lappis

”Väx med Jesus” är temat för årets Lapplandsvecka, eller Lappis, som hålls mellan den 3 och 10 juli. Alla samlingar under veckan kommer att sätta fokus på olika aspekter av livet tillsammans med Jesus. LÄS MER

GILEAD VILL NÅ KYRK-OVANA

Gileadkyrkan i Göteborg vill göra gudstjänster som känns helt moderna. Därför satsar man på avancerad multimedia och driven design. Men målet är enkelt - att se och möta varje människa för att kunna erbjuda evangeliet. LÄS MER

Fortsätter som reseledare

Maud Andersson, som under sex år var PMU:s direktor, sadlar nu om för ett liv som pensionär. I sin livserfarenhet har hon med sig bland annat ett kvarts sekel missionsarbete i Kenya, dit hon framöver kommer att vara reseledare i samarbete med PMU. LÄS MER

Får kan förändra liv i Mali

Det västafrikanska landet Mali är ett av världens fem minst utvecklade länder enligt FN-organet UNDP. Fattigdomen är utbredd och nästan tre av fyra malier tvingas leva på mindre än två dollar om dagen. Inom kort påbörjas ett får-projekt som på sikt kommer att förändra livet för några av de allra fattigaste. LÄS MER

Pingststyrelsens sammansättning efter Rådslaget

LÄS MER

Annika är en stolt pingstvän

Det var nog den där junidagen för ett par år sedan det hände. Då tog Annika Södergren från Västerås inte bara några steg ut i Mälarens vatten för att låta döpa sig, hon tog också steget helt och fullt in i det hon kallar en helt ny värld – församlingen. En värld som hon ett halvår tidigare knappast visste existerade och än mindre hade besökt. LÄS MER

Livsberättelser på tvinterplay

LÄS MER

Uppdraget från Gud finns kvar

Gösta Åkerlund har efter 41,5 år som anställd på Ibra precis gått i pension. – Jag tycker inte det är så dramatiskt, säger han på sitt lågmälda sätt. Jag har slutat få lön, men uppdraget från Gud finns kvar, det byter bara form. LÄS MER

Bra bokslut för Pingst

Pingst – fria församlingar i samverkan kan ännu en gång presentera ett bra årsbokslut med 6 miljoner i plusresultat, varav 2,6 miljoner är ändamålsbestämda och 3,4 överskott i den egna verksamheten. LÄS MER

På väg mot fullt utbyggt Pingst

Årets Rådslag rymde mer än personval, bokslutsredovisningar och presentation av verksamhetsplaner. Under dagarna fattades beslut som kommer att påverka svensk pingstmissions framtid, klargöra vad svensk pingströrelse tror och lär och ge Pingst en mer enad och samlad organisation. LÄS MER

Han är ny ordförande för styrgrupp Internationell

Peter Kammensjö är glad för att ha fått förtroendet att bli ordförande i Styrgrupp Internationellt. – Jag har tackat nej en gång tidigare och att jag fick frågan igen är en bekräftelse för mig på att glöden i mig nog har rätt ursprung, säger han. LÄS MER

Kompisverkstan pekar på Gud

Ungefär hälften av Tanzanias befolkning är barn under 15 år. Bara det är mer än 20 miljoner barn, som har swahili som gemensamt språk. Lägg därtill alla barn i Kenya, Uganda, DR Kongo, Rwanda och Burundi som förstår swahili, så har du målgruppen för Ibras och TV Inters gemensamma satsning på barnprogram. LÄS MER