2011-1

Jussi Björling

LÄS MER

Personlig andlig utveckling fokus för Träning för Tillväxt

”Träning för Tillväxt” återkommer i höst. Initiativet, som genomfördes första gången under förra våren, kommer den här gången att ha fokus på personlig andlig utveckling och lärjungaskap som grund för församlingstillväxt. LÄS MER

Tankar om medlemskap

Pelle Hörnmark och Magnus Wahlström skriver: Vår förhoppning är att frågan om medlemskap skulle lyftas från en fråga om stadgar och matriklar till hur vi tränar lärjungar som kan göra skillnad. LÄS MER

Hallå där…

…Thomas Åberg, kontaktperson för samfunden på Stim, Sveriges tonsättares internationella musikbyrå. LÄS MER

Utbildning om personalfrågor

LÄS MER

En hylla att hylla

LÄS MER

Alla åldrar möts på årets Nyhem

Årets Nyhemskonferens vill förstärka känslan av Nyhem som en gemensam konferens för olika åldersgrupper. – Vi vill ge oss själva möjlighet att möta varandra, säger Per-Åke Enström. Det märks till viss del i programupplägget, men kanske ändå viktigare är att vi i år har planerat gemensamt. Tidigare har barn- och ungdomsdelarna planerat för sig. Nu har vi alltså redan på planeringsstadiet arbetat som en enda konferens, säger han. LÄS MER

Sekularisering och andlighet

LÄS MER

Entusiasm för ny utbildning

Erik Holke kom som 16-åring till tro i Pingstkyrkan i Jönköping, där han senare också varit anställd. Han har läst teologi på Alliansmissionens Korteboskola och de senaste sex åren verkat som pastor inom Evangeliska frikyrkan, i Saronförsamlingen i Göteborg. En bakgrund som borde göra honom väl kvalificerad att fungera som studiecentersamordnare i dessa tre samfunds nya gemensamma pastorsutbildning. LÄS MER

Akademi för ledarskap och teologi startar i höst

I början av året sa Pingsts, Evangeliska Frikyrkans och Svenska Alliansmissionens styrelser alla ja till att till hösten starta en gemensam pastorsutbildning under namnet Akademi för Ledarskap och Teologi. LÄS MER

Tillsammans kan vi göra skillnad

LÄS MER

DE ANTOG UTMANINGEN

Det finns en enkelhet kring Line och Richard Sollenby. En känsla av att tillvaron inte behöver vara så komplicerad – oavsett vilka utmaningar som kommer i vår väg. Att det finns så mycket gott i att våga ta livet ”på studs”. LÄS MER

PMU sätter fokus på Kongo

PMU:s vårkampanj har budskapet ”Offer är ingen slutstation.” Med omvärldens stöd kan kvinnor i Kongo som utsatts för sexuellt våld bygga upp en ny framtid. Pengar samlas in till kvinnocentret Dorkas och Panzi-sjukhuset. LÄS MER

Nu lämnar de offerrollen

På en altan i Bukavu, östra Kongo, sitter några kvinnor och tillverkar korgar som ska säljas på marknaden. De har utsatts för brutala sexuella övergrepp. Men på PMU:s kvinnohus Dorkas har de fått mod och kraft och kunskap, som hjälper dem att gå vidare med sina liv och lämna offerrollen bakom sig. LÄS MER

Drömmen om en ny församling

LÄS MER

Nya församlingar – nya människor

LÄS MER

Barbro Karlman stöder familjer i församlingen

Att bygga relationer och vara ett slags skyddsnät med inslag av praktisk hjälp är drömmen Barbro Karlman har med Tillsammans-arbetet i Karlshamns Pingstförsamling. Det har börjat med en studiekurs för barnfamiljer och gemenskapskväll för tonårsföräldrar. Det fortsätter med föreläsningar i viktiga ämnen, utflykter och framförallt nya familjer mitt i församlingen om Barbro Karlman får bestämma. LÄS MER

Smågrupper viktiga för pastorer

Alla deltagare i Pastorsakademin ingår i en mindre processgrupp. Den möts under storsamlingsdagarna, men också mellan dem. Pingst.se har träffat några av deltagarna i en av grupperna i Stockholm, som leds av Jenny Bergh. LÄS MER

Hallå där…

…Anders Georgsson, rektor på June folkhögskola, före detta Viebäcks folkhögskola. LÄS MER

Rekommendation

LÄS MER

Fulla hus för hemlösa

Konserterna för hemlösa med Michael Ruff, som LP-verksamheten och Göteborgs Räddningsmission stod bakom, drog fulla kyrkor i februari. Totalt kom 5 300 besökare på de nio orter där de hölls. LÄS MER

FOLK I RÖRELSE

LÄS MER

Vi vill veta vad du tycker

LÄS MER

Församling fick idrottspris

Pingstförsamlingen i Lycksele har fått pris för sitt arrangemang av innebandyturneringen Duvan cup, som funnits i 27 år. LÄS MER

Ibra lanserar nytt för att inspirera

Den 22 mars lanserade Ibra en ny hemsida, med samma adress som tidigare, det vill säga www.ibra.se. LÄS MER

Unga hjältar kan få pris

Pingst ung vill uppmärksamma och lyfta positiva insatser som görs runt om i landets barn- och ungdoms arbeten inompingströrelsen. Under Nyhemsveckan och Lappis kommer man under galaliknande former att dela ut olika stipendium. LÄS MER

Medlemskap i fokus på årets Rådslag

Den 13–14 maj är det dags för årets Rådslag i Norrköping. På dagordningen står förutom sedvanliga förhandlingar också framtidssamtal med beslut kring frågor om medlemskap, Missionen/PMU och ett fullt utbyggt Pingst. LÄS MER

De föreslås bli nya ordförande

Valberedningen för Pingst – fria församlingar i samverkan har inför årets Rådslag bland annat fått arbeta med att ta fram förslag på personer till tre olika ordförandeposter, för styrgrupp Internationell, styrgrupp Nationell och för LP-verksamheten. Här följer en kort presentation av de två kandidater, som var klara vid denna tidnings pressläggning. LÄS MER

Ibraprofil blir ”hedersevangelist”

Fred Nyman, som i många år arbetat för Ibra, och under åren 1988 till 1992 var internationell chef för Ibra Radio, har fått utmärkelsen Årets Hedersevangelist av Evangelistfonden, som startats av evangelisten Roger Larsson. LÄS MER

Kvinnor i Guds tjänst

LÄS MER

Guds entreprenörer

LÄS MER