2010-4

Teleföretag och Ibra i samarbete för mission

Med målet att vinna världen för Jesus, startar Ibra Media nu ett samarbete med Affinity Telecom. Samarbetet innebär att den som ringer med Affinity Telecom har möjlighet att sänka sina samtalskostnader med upp till 30 procent, samtidigt som tio procent av dem går direkt till mission. LÄS MER

PMU.nu försvinner

LÄS MER

INTEGRATION

Det går knappast en dag utan att ordet integration hörs i radio och tv eller skrivs om i tidningarna och debatteras på olika sätt. Att Sverige är mångkulturellt märks också i församlingslivet. Gudstjänster tolkas, olika kulturer och språkgrupper möts, en del invandrargrupper bildar egna församlingar. Den kristna tron är universell, liksom Guds församling, men utmaningen är ändå att få Guds olika barn att mötas över språk- och kulturgränser. LÄS MER

Sudan i fokus

LÄS MER

Bra start för Pastorsakademin

Uppmuntran och stöd till pastorer i en tid av nya utmaningar. Så kan man kort sammanfatta idén bakom Pingst Pastorsakademi, som drog igång för några veckor sedan. Målet var att få med 300 pastorer. Närmare 380 slöt upp, varav ett 20-tal från Finland. LÄS MER

Vad är ditt intryck av Pastorsakademin?

LÄS MER

”Det fanns mycket värme, verkstad och välsignelser”

Daniel Alm, föreståndare i Pingstkyrkan i Västerås, är också projektledare för Pingsts Pastorsakademi. Han är nöjd efter premiären. LÄS MER

Hallå där…

…Åke Olsson, som startat Notlinjen LÄS MER

Fullt blås i Linköping

Årets brasskonferens samlade omkring 50 blåsare, som under en helg spelade och samtalade tillsammans och lät sig inspireras inför framtida brassmusikaktiviteter. LÄS MER

Musikalisk mångfald på spelglad konferens

En kör på över 100 personer med flera olika solister och full kompgrupp, en klassisk pianist, en professionell slagverkare, en à cappellagrupp, dånande orgelbrus, församlingssång och en predikan om lovsångens stora ämne både avslutade och sammanfattade årets sång- och musikkonferens. ”Ett hjärta – en själ” var temat och på olika sätt belystes begreppet mångfald under helgen. LÄS MER

Vad tyckte du om konferensen?

LÄS MER

Elisabeth Sandlund talar på temadag om funktionshinder

Nya perspektiv i mötet med det funktionshindrande. Det är målet för en temadag i Pingstkyrkan i Eskilstuna den 15 januari. Målgruppen är alla som vill veta mer, uppmuntras och utvecklas kring temat att möta det funktionshindrande. LÄS MER

Olika men ändå lika

LÄS MER

Ny organisation

Pingst ung satsar på decentralisering av sitt arbete genom en minskad stab på riksnivå och fler deltidsanställda regionalt. – Vi vill komma närmre de lokala församlingarna i vår vision att hjälpa dem att lyckas, säger Edward Sköllerfalk, ordförande. LÄS MER

11 dagars bön inleder 2011

LÄS MER

Hörnmark mötte Attefall

LÄS MER

Ekumenisk utbildning för pastorer snart här

Till hösten startar den nya pastorsutbildningen som Pingst, Alliansmissionen och Evangeliska frikyrkan tillsammans står bakom. LÄS MER

Rekommendation

LÄS MER

FOLK I RÖRELSE

LÄS MER

Nyinvigning av Lillvik och Torpa

I oktober var det dags för kollegor, grannar, socialkontor, församlingar med flera, att säga lycka till, till två nystartade LP-behandlingshem på Viebäcksområdet. LÄS MER

Musikmöten

LÄS MER

Emmanuel hittade tron på Jesus i Sverige

Gud sände mig hit till Sverige och lät mig ta emot Jesus Kristus här. Han har gett mig förmåga att älska både vintern och svenskarna, säger Emmanuel Gbakagna från Östersund med ursprung i Elfen benskusten i västra Afrika. LÄS MER

Nya hyresgäster i Pingsthuset

I början av hösten flyttade nya hyresgäster in i Pingsthuset i Flemingsberg. Det handlar om företaget AB Vårljus, som för kommuners räkning tar emot ensamkommande flyktingbarn i väntan på asylbesked. LÄS MER

Temadag kring församlingsteologi

Institutet för pentekostala studier, IPS, och Pingsts teologiska nätverk anordnar den 12 januari en samtalsoch temadag omkring församlingsteologi, eller ecklesiologi som teologerna säger. Samlingen hålls på Pingsthuset i Flemingsberg. LÄS MER

Nya Tillsammansambassadörer

I september fick ytterligare 25 personer intyg på att de deltagit i Tillsammansambassadörsutbildningen. Vid tre tillfällen under ett och ett halvt år har de mötts för att få konkreta verktyg för att förstärka relationer i församling, familj och samhälle. LÄS MER

Nu digitaliseras Pingsts smalfilmer

Under hösten har Pingst deponerat 87 filmer från PMU-Interlife, IBRA Radio och LP-Stiftelsen på Filmarkivet i Grängesberg, som kommer att digitalisera materialet och kopiera det till dvd-skivor. LÄS MER

Riksarkivet tar hand om Pingstarkiv

Under året har Pingst deponerat närmare 270 hyllmeter arkivmaterial på Riksarkivet. Materialet är upprättat inom flera av pingstförsamlingarnas gemensamma verksamheter från omkring år 1945 och framåt. LÄS MER