2010-3

Det finns styrka i gemenskapen

LÄS MER

VÅGA VISA VÄGEN

– Många föräldrar säger att det bara är av nåd som deras barn förblivit i tron, men jag tror att det handlar om målmedveten vägledning. Det säger Cilla Stjernberg som tillsammans med Alf B Svensson skrivit den nya boken Våga visa vägen till en tro som bär. I en tid då över hälften av alla barn från kristna familjer lämnar kyrkan och ofta gudstron, vill författarna ge föräldrar insikt om sin betydelse som andliga förebilder för barnen. LÄS MER

Ny bok lyfter vikten av församlingen

Behövs verkligen församlingen? Många håller i dag sin tro privat istället för att dela den med andra kristna. Daniel Alm vill, genom en ny bok, visa att ensam inte är stark - tvärtom behöver vi varandra för att utvecklas i vår tro. LÄS MER

Access ska stötta i mötet med ny generation unga

Det kristna budskapet behöver formuleras på nytt för varje ny generation, så att de unga kan förstå och relatera till det. Det menar Maria Ahlén, en av författarna till Pingst Ungs ungdomsledarmaterial Access, som kommer ut i början av nästa år. LÄS MER

Fler gruppresor för Maud

Den 22 oktober går Maud Anderssons andra gruppresa till Kenya, denna gång i samarbete mellan PMU InterLife, Dagen och Tranås resebyrå. Intresset är stort - alla platser är fyllda och fler resor planeras framöver. LÄS MER

Stort intresse för Pastorsakademin

Snart startar Pingst Pastorsakademi. Över 310 pastorer har anmält sig för att delta och förväntningarna är höga. Nu visas intresse också från Norge, och svensktalande församlingar i Finland har anslutit sig till utbildningen. LÄS MER

Unga lyfte fram Jesus i valet

Jesus For President är den största ekumeniska ungdomssatsning som gjorts i Sverige. Nio kristna ungdomsförbund och ett hundratal församlingar har deltagit i kampanjen, som hållits i samband med riksdagsvalet. LÄS MER