2010-2

Nytt sätt att vara människa

Cheryl Bridges Johns från Church of God i USA talade vid årets Lucy Farrow-föreläsning om den betydelse som utgjutandet av Anden har för vad det innebär att vara människa – om hur pingstväckelsen innebar en ny ontologi, läran om vad som existerar och vad det betyder att någonting existerar. LÄS MER

Här är styrelsen för Pingst efter årets Rådslag

LÄS MER

”Oväntat att så många är helt drogfria i dag”

– Jag har fått en positiv uppfattning om LP-verksamhetens arbete och är väldigt glad över att ha fått lära känna de personer som arbetar där. Andelen drogfria efter behandlingen är mycket hög, särskilt som det handlar om tunga missbrukare. Det säger Ove Grape, fil doktor vid institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet, som ansvarat för en studie och utvärdering av LP-verksamhetens missbruksbehandling. LÄS MER

Ja till planerna på ny gemensam pastorsutbildning

Pingst tog ett kliv närmare en ny ledar- och pastorsutbildning tillsammans med Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen då Rådslaget enhälligt beslutade att arbeta vidare för detta. En vecka senare sa också SAM:s och EFK:s årskonferenser ja till att fortsätta processen. LÄS MER

Nya medlemsförsamlingar

Under Rådslaget godkändes 13 nya församlingar som medlemmar i Pingst – fria församlingar i samverkan. LÄS MER

Gott resultat för Pingst

Pingst – fria församlingar i samverkan redovisar en rörelsevinst på 2,5 miljoner kronor för 2009 och ett förbättrat eget ”eget” kapital på 5,2 miljoner för 2009. När direktor Peo Larsson föredrog årsredovisningen inför Rådslaget gjorde han det med stor tacksamhet både till den ”fantastiska personalen och de fantastiska församlingarna” som bidragit till detta. LÄS MER

”Vi är här för att predika de goda nyheterna”

Intensivt och inspirerande. Så kan man sammanfatta årets Rådslag. Formella val, årsredovisningar, festmiddag, avtackningar, samtalsfrågor och visioner blandades under de två dagarna i Norrköping och i avslutningen fick arrangörerna ta emot stående ovationer av de församlade ombuden. Säkert åkte många hem med Pelle Hörnmarks ord om en pingstton som präglas av ”ingen fördömelse, bara förlåtelse och lite mer Jesus anamma” ringande i öronen. LÄS MER

Jesus lyfts fram i valet

– Vi vill visa att vi står mitt i valrörelsen och lyfter fram Jesus som viktig för välfärden. Det säger pastor Niklas Piensoho, idébärare bakom kampanjen ”Ditt viktigaste val” som hålls i höst. LÄS MER

2000 fler kyrkoavgifter önskas under det kommande året

Tio nya kyrkoavgiftsmedgivanden i varje pingstförsamling som är medlem i samfundet. Det är målet som satts upp i verksamhetsplanen för det kommande året för Pingst Nationellt. Det skulle innebära att 5 000 givare blev närmare 7 000. LÄS MER

Tsunamin är deras vardag

Tsunamin är ett trauma som fortfarande påverkar vardagen för invånarna på Sri Lanka. Möt två familjer som kommit olika långt i detta arbete. LÄS MER

Pingstens vänner finns över hela världen

Pingströrelsen är en världsvid rörelse. Exakt hur den ser ut och har utvecklats är svårt att ge en samlad och uppdaterad bild av, eftersom utvecklingen går snabbt. De siffror vi ändå vågar ge talar om cirka 600 miljoner i de pentekostala rörelserna, varav 80 miljoner tillhör den klassiska pingströrelsen. Övriga hänförs till karismatiska och neopentekostala rörelser. (Se definitioner på nästa uppslag). Den bild vi här tecknar av pingst i världen är alltså ofullständig och utan detaljer, men vill ändå medverka till en liten uppfattning om läget i dag. LÄS MER

Världsvid PINGSTRÖRELSE har många ansikten

Det drar ihop sig till världspingstkonferens i Sverige. Den 24 – 27 augusti samlas en rad representanter från det som kallas pingströrelse i världen i Stockholm. Bilden av den världsvida pingströrelsen kommer då att visa sitt ansikte med alla sina olika uttryck. Det skulle man i alla fall kunna tänka sig – men förmodligen finns anledning att skicka med en reservation: Pingst i världen är mycket mer än så. LÄS MER

”PWC ett lyft för ledare”

Världspingstkonferensen blir ett stort lyft för ledare inom hela den svenska kristenheten. Det tror Niklas Piensoho, pastor i Filadelfia Stockholm. Och i samma vecka firar värdförsamlingen sitt 100-årsjubileum med fokus på framtiden. LÄS MER

”Framgång för Guds rike”

– För Guds rike är församlingsplanteringen i Ersboda en framgång. Det säger Nils Ulander, som är pastor och föreståndare i moderförsamlingen i Umeå. LÄS MER

Här samlas hela världen till gudstjänst

Giesela och Johannes Nestander leder ”Christ for People”, CfP, en växande församling med stora drömmar för Ersboda, en stadsdel i Umeå ökänd för sina problem. CfP är en dotterförsamling till Pingstförsamlingen i Umeå. LÄS MER

Eskilsson ser fram emot nya uppdraget

Sören Eskilsson är sedan Rådslaget ny ordförande för Pingststyrelsen. Ett uppdrag han ser som en utmaning fylld av möjligheter. – Jag känner stor glädje över förtroendet, även om jag förstås inser att det säkert kommer att innehålla ett visst mått av kamp och vånda. LÄS MER

Han blir ny rektor på Viebäck

Anders Georgsson är från och med 1 juni ny rektor för Viebäcks folkhögskola. – Det här är något av mitt drömjobb, säger han. LÄS MER

Generös – för Guds skull

LÄS MER

Litterärt semesterminne

LÄS MER

Hallå där…

...Lars Anderås, verksamhetsansvarig för Pingst Internationellt, som från och med 1 juli också blir tillförordnad Ibra-chef. LÄS MER

Nya människor fokus för årets Nyhem

Ledarskap, familj, integration och helande är eftermiddagarnas teman under årets Nyhemsvecka. Och precis som förra året är det Pingst, som ansvarar för de samlingarna. Det övergripande temat i år är Nya människor. LÄS MER

Pengarna och livet

LÄS MER

Ökat offrande – trots kris

Medlemmarnas offrande fortsätter att öka trots den ekonomiska krisen och kyrkoavgiften har inte påverkat det vanliga givandet sedan den infördes. Det är slutsatsen när pingstpastorer i Visby, Göteborg och Skellefteå svarat på frågor om församlingarnas ekonomi. LÄS MER

Spännande tider!

LÄS MER

Älska människor därför att de är människor

LÄS MER

Folk i rörelse

LÄS MER

Pingstskolornas eget reklamband

I sommar kommer fem elever från rockmusikerlinjen på Dalkarlså folkhögskola att finnas med på bland annat Nyhem, Lappis och Hampetorp för att spela och sjunga och göra reklam för alla pingströrelsens folkhögskolor. LÄS MER

REKOMMENDATIONER

LÄS MER

I höst blir det kanon

LÄS MER

Musik och sång till hösten

Innehållet i Brassbandskonferensen i september och sång- och musikkonferensen i oktober börjar nu bli klart. Andreas Hansson gästdirigerar brassbanden och under sång- och musikkonferensen medverkar bland annat av Viola Grafström, Richard Sundström och Lasse Pettersson, alla initiativtagare till den årliga Lovsångskonferensen. LÄS MER