2010-1

Värt all energi

LÄS MER

Pastorsakademin drar igång i höst

Nu ska landets pingstpastorer rustas inför framtidens utmaningar. Pingst Pastorsakademi innebär ett helt nytt sätt att utbilda, där kurser i ledarskap, teologi och personlig utveckling kombineras med coachning i vardagen. I november startar Pingst Pastorsakademin, en tvåårig utbildning som sker i samarbete med Pingst Förvaltning och Pingstskolorna. LÄS MER

Miljömedveten församling

Pingstförsamlingen i Storuman äger numera andelar i ett vindkraftverk för hälften av sin elförbrukning. Detta som ett led i församlingens medvetna miljöarbete. LÄS MER

Åter dags för blåsmusikfestival

Årets svenska blåsmusikfestival hålls den 28-30 maj, precis som vanligt i Jönköping. LÄS MER

39 döpta i Aspnäskyrkan förra året

Aspnäskyrkan i Järfälla utanför Stockholm döpte under förra året 39 personer. Något som församlingen är mycket tacksam för. LÄS MER

Hallå där…

…med Göran Lennartsson, som på uppdrag av pingstförsamlingen i Uppsala arbetar med ”Mötesplats Jerusalem”. LÄS MER

Kom över och hjälp oss!

Det makedonska ropet ”Kom över och hjälp oss” kommer från våra trossyskon i Västafrika, en både andligt och socialt utarmad region. Var finns de församlingar i dag som är villiga att lyssna till Herrens röst för nya utmaningar i Guds rike, undrar de tio författarna till den här artikeln. LÄS MER

Kortare Lappis i år

Årets Lapplandsvecka har kortats ner med två dagar och börjar den 4 juli på kvällen och avslutas 11 juli med nattvardsgudstjänst. Programmet är planerat så att det ska passa alla olika åldrar och det kommer att hållas parallella bibelstudier och seminarier med varierat innehåll. LÄS MER

LP och Erik Edin går samman

Erik Edin-stiftelsens verksamhet går in under LP-verksamheten. Processen bedöms vara genomförd senast 30 september i år. LÄS MER

Nytt material för bibelmemorering

Fyra bibellärare på Mariannelunds folkhögskola har sammanställt ett helt nytt bibelmemoreringsset. Det består av 132 kort indelade i 11 kategorier, som levereras tillsammans med en 24-sidig guidebok. Syftet är att ge en ny generation möjlighet att memorera bibelverser på ett genomtänkt sätt. LÄS MER

Församlingen behöver byggas av män och kvinnor

LÄS MER

Tv-premiär för program om husförsamlingar

– Nej nej, säger Sophia och ler som svar på frågan ”Är ni inte rädda att visa er i tv?” Jag vill använda det här som ett sätt att berätta om Jesus för resten av vår släkt som är kvar i Iran. Ibra Media har länge velat göra något med inriktning på Iran, men inte vetat vad, när och hur. Men plötsligt började olika pusselbitar falla på plats och nu är tv-inspelningar på persiska i full gång. LÄS MER

Hallå där…

…Jörgen Gidlund, som slutar som ordförande för Pingststyrelsen i samband med årets Rådslag. LÄS MER

EN VECKA MED PASTOR CHATRINE CARLSON

Chatrine Carlson har gått den långa vägen. Sin ”karriär” började hon som evangelist i några mindre församlingar. I dag är hon föreståndare för Sveriges tredje största församling, Pingstkyrkan i Jönköping med över 2 000 medlemmar. Därifrån fortsätter vägen. Pingst.se följde med henne under en vägsträcka. LÄS MER

Riktlinjer för plantering av nya församlingar

Församlingsplanterare inom Pingst ska komma från eller kopplas till moderförsamlingar, som planterar, tränar de nya pastorerna och ledarna och på olika sätt stöder planteringen. Det slås fast i det förslag på riktlinjer för Pingsts församlingsplantering, som bland annat kommer att behandlas under samtalsdagen på årets Rådslag. LÄS MER

Föräldrar och personal diskuterar PMU-enkät

I april inbjuder Pingst Internationellt till två seminarielördagar. Den första riktar sig till personal som arbetat på Pingstmissionens utlandsskolor under perioden 1966 – 2004 och den andra till föräldrar som haft barn på skolorna under samma period. LÄS MER

PMU minskar antalet länder som får Sida-bidrag

Styrgruppen för Pingst Internationell har fattat beslut om att begränsa antalet länder som PMU Interife ska förmedla Sidabidrag till. Antalet länder nästan halveras från 63 länder till i 36. LÄS MER

”Vi är en kraft att räkna med”

– Jag har sett kreativiteten hos människor och viljan till förändring, överallt dit jag kommit. Det säger Maud Andersson efter PMU InterLifes sex programplaneringsseminarier runtom i världen. En resa som betytt mycket för henne själv och för det framtida utvecklingssamarbetet. LÄS MER

Regionala musiksamordnare

LÄS MER

TV-Inter satsar på webb-tv

Minns du sången, Lenas Peplon, Polarön, Lewi Pethrus sista predikan. Vad du eller din församling än söker i tv och filmväg, som TV-Inter varit inblandat i så kan du nu hitta det på tvinterplay.se och fritt kunna få titta på det eller visa för andra. Här kommer också nya produktioner att läggas ut. LÄS MER

Folk i rörelse

LÄS MER

Rekommendation

LÄS MER

Pingst i samtal med Livets Ord

I höstas möttes företrädare för Pingströrelsen och Livets ord till samtal, vilket ledde till följande gemensamma skrivning: LÄS MER

Församlingens trendspanare

LÄS MER

9,2 miljoner anledningar träna för tillväxt

Det finns massvis med människor i Sverige som vi kan berätta det glada budskapet för. De är 9,2 miljoner goda anledningar till att vi tränar för tillväxt. Nu fokuserar vi på det som är viktigt och hur vi tillsammans kan använda våra resurser på bästa sätt. Detta har föreståndare Pelle Hörnmark lyft i inledningen till de sju regionala träningsdagarna för tillväxt, som hållits på olika platser runt om i Sverige i början av det här året. LÄS MER

Gemensam pastors- och ledarutbildning kan bli verklighet

En församlingsbaserad, högkvalitativ och regional utbildning, där en varm andlig miljö är en viktig del. Det är vad arbetsgruppen, som på uppdrag av samfundsledningarna i SAM, EFK och Pingst, skissar i sitt förslag på hur en framtida gemensam ny ledar- och pastorsutbildning skulle kunna se ut. Förhoppningen är att de olika samfunden i sina årskonferenser ska kunna fatta ett inriktningsbeslut utifrån förslaget, som först därefter utarbetas i detalj. LÄS MER

Enkät om pastorsakademin

1. Planerar du att delta i Pastorsakademin? 2. Varför? 3. Vad hoppas du få ut av utbildningen? LÄS MER

Hallå där…

…Jenny Bergh, ledare för den nystartade Ledarskolan med rötter i Norge och med Pingstförsamlingen i Eskilstuna bakom sig. LÄS MER

Unga extra välkomna till Rådslaget

Till årets Rådslag, som hålls 7–8 maj i Norrköping är ungdomar extra välkomna. Församlingarna utmanas skicka minst en person under 30 år som representant och också att låta barn- och ungdomspastorer vara med. På programmet står förutom förhandlingar samtal omkring generationsutmaningen, en ny pastorsutbildning och församlingsplantering. LÄS MER

Sören Eskilsson föreslås som ny Pingstordförande

I dagarna skickas valberedningens förslag ut till alla pingstförsamlingar. Där föreslås bland annat att Sören Eskilsson från Jönköping ska väljas till ny ordförande för Pingst – fria församlingar i samverkans styrelse. LÄS MER

Pingst FF?

LÄS MER

Pastorsakademin drar igång i höst

Nu ska landets pingstpastorer rustas inför framtidens utmaningar. Pingst Pastorsakademi innebär ett helt nytt sätt att utbilda, där kurser i ledarskap, teologi och personlig utveckling kombineras med coachning i vardagen. LÄS MER

Islossning att vänta

LÄS MER