2009-4

Torpahemmet flyttas till Viebäck

LP-verksamhetens behandlingshem Torpa flyttas till Viebäck nästa år, där Lillvik redan finns sedan 2008. De båda verksamheterna får genom flyttningen möjlighet till bättre samordning genom att de kan ha gemensam administration och gemensam ledning. LÄS MER

Konferens där hjärtat fick vara med

Många positiva reaktioner har kommit efter årets sång- och musikkonferens som hölls i Smyrna Göteborg i oktober. Skälet är nog mixen av skratt, gråt, glädje och allvar, tror musikkonsulent Peter Stolpestad. LÄS MER

LP-verksamheten vill också hjälpa församlingar att lyckas

Det sociala och diakonala arbetet behövs i församlingarna och hör ihop med tillväxtfrågor. Det menar Åsa Danielsson, verksamhetsansvarig för LP-verksamheten sedan 1 augusti. – Alla behövs i det här arbetet, men det kan kosta på att lämna våra bekväma liv, säger hon. LÄS MER

Enkät från sång- och musikkonferensen

1.Vad tyckte du om upplägget av årets konferens? 2. Har du lärt dig nåt nytt eller fått någon aha-upplevelse under dagarna? 3. Vad tar du med dig hem till din församling? LÄS MER

Alpha gav inspiration till tv-gudstjänster

När pingstförsamlingen i Skellefteå fick frågan om att medverka i Sveriges television med fyra gudstjänster under oktober månad, drog sig församlingens föreståndare, Roland Pettersson, till minnes en undersökning han sett om hur många svenskar som ansåg sig veta vem Jesus är. Och resultatet visade då att 46 procent av de tillfrågade, 10 000 personer, faktiskt svarade nej på frågan. LÄS MER

De blir nya församlingskonsulter

Pingst kommer i fortsättningen att använda sig av flera församlingskonsulter. Det handlar om flera församlingsföreståndare, som tar ansvar för olika regioner och som får stöd och utbildning för uppdraget. LÄS MER

Mer missionsrörelse, lite mindre samfund

LÄS MER

Ord som når fram

Årets Predikantvecka har fokus på att nå nya människor med evangeliet. Årets övergripande tema är ”Ditt bästa för din nästa”. Varje dag har sedan ett undertema, till exempel ”Med de rätta orden” och ”Lyft blicken och se”. LÄS MER

Tro som blir handling

LÄS MER

Kärlek är diakonins kärna

Carla Widén skriver: Guds rike blir synligare om församlingar och enskilda kristna visar flera och tydligare tecken på att vi är präglade av Guds rike genom att hela, se, höra, besöka, mäta, trösta och befria. LÄS MER

Hallå där…

… Lasse Sjöberg, filmare från Tenhult, som gjort en film om missionären Marion Peterson - pygméernas vän. LÄS MER

Burundis största pingstkyrka invigd

20 000 människor var samlade till konferens i Kayogoro, när pingstförsamlingens nya kyrka invigdes i slutet av sommaren. Landets presidentfru, känd som en varm kristen, hade skänkt 1 000 stolar i plast till den nya kyrkan och var också närvarande vid invigningen. LÄS MER

Hallå där…

…Elisabeth Hammarberg, kommunikationschef på PMU Interlife, med ansvar för insamling och kommunikation. LÄS MER

Den nya fattigdomen

LÄS MER

Viebäck förändras

Trettio år har gått sedan Jära folkhögskola utanför Nässjö i Småland, övertogs av pingströrelsen och blev Viebäcks folkhögskola. Nu står samma skola inför stora förändringar igen. Anledningen är ekonomin och svårigheten att fylla internatet. LÄS MER

Vill du göra skillnad för dig själv och andra?

LÄS MER

Pingst ung vill bidra till ökad samordning

framtiden ska Pingst ung ännu mer fungera som ett paraply för alla ungdomsorganisationer i de olika pingstverksamheterna och jobba under samma paroll som Pingst Nationellt – nämligen ”Vi hjälper församlingar att lyckas”, men med extra fokus på de unga. – Vi ska inte slå ihop verksamheterna, men samordna dem bättre och i det arbetet vill vi vara en central kraft, säger Edward Sköllerfalk, numera arbetande ordförande för Pingst ung. LÄS MER

Anette vill se fler troende ta ansvar för sina medmänniskor

Kvinnor som levt i missbruk eller riskerar att hamna i det, får genom Livbojen hjälp att bygga upp ett nytt socialt nätverk och en ny självbild. Och missbrukande kvinnor som misshandlas får nu en fristad. Bakom de två initiativen står LP-kontakten i Örnsköldsvik i samarbete med kommunen. LÄS MER

Enkät från ledarkonferensen

1.Vad tror du är orsaken till att ungdomar inte kommer till kyrkan? 2.Vad behövs göras för att intressera ungdomarna? LÄS MER

Second hand

Vi köar och vi väntar. Vi delar samma väntan; på att dörren ska öppnas och låta oss komma in. Där inne kan finnas saker som vi vill ha. Släpp in oss! LÄS MER

500 nya kyrkoavgifter

Ytterligare omkring 500 personer har bestämt sig för att ge sin kyrkoavgift till Pingst nästa år. Därmed kommer omkring 11 miljoner kronor att gå till Pingst, som sedan i sin tur förmedlar 70 procent vidare till de lokala medlemsförsamlingarna. LÄS MER

Bidrag för handikappanpassning

Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, kan ge bidrag för handikappanpassning av gudstjänstlokaler. Församlingar, som önskar bidrag för att exempelvis installera hiss, bygga ramper och montera hörselslingor, ska lämna in sin ansökan senast den 31 januari. LÄS MER

Lastbilschaffisen blev pionjärpastor

Förra sommaren började Simon Gindemo ifrågasätta om han skulle köra lastbil hela livet. – Jag tyckte inte det fanns någon framtid i det. Han började be till Gud om vad han skulle göra i stället. Det ledde till att han i dag jobbar som pionjärpastor i Sörmland. LÄS MER

Diakonal konferens i Lund

Pingstförsamlingen i Lund inbjuder till diakonal konferens 28–30 maj 2010. En planeringsgrupp med Christer Zethson som ordförande har tillsammans med representanter för Diakoni Pingst kommit i gång med planeringsarbetet. LÄS MER

Ekumenisk satsning på församlingsutveckling

Under 2010 och 2011 kommer en stor ekumenisk satsning på församlingsutveckling att ske i Sverige. Bland annat kommer tre regionala nätverkskonferenser att hållas på tio orter. Bakom arrangemanget står NFU, Naturlig församlingsutveckling. LÄS MER

Folk i rörelse

LÄS MER

Intensiva oktober

LÄS MER

Gudstjänst på riktigt

LÄS MER

Ledarskap i fokus

Visionärt ledarskap, ledarattityder och autentiskt ledarskap är några av ämnena för seminarierna under Världspingstkonferensen som hålls i Stockholm i augusti nästa år. LÄS MER

”Mission viktigt i ungdomsarbetet”

Vi lägger grunden i församlingen för det globala samhället, menar Anna-Sara Bergwall ungdomspastor i Gävle och vice ordförande i Pingst ung. Enligt henne behöver mission och ungdomsarbete gå hand i hand. LÄS MER

”Systemfel i ungdomsarbetet”

Jesus gick vidare och kyrkan står kvar. Det heter journalisten Carl-Henric Jaktlunds bok. Där lyfter han en rad frågeställningar kring ungdomar och kyrkan. Med utgångspunkt i sina egna erfarenheter inom Pingströrelsen inbjuder han läsarna att tänka vidare omkring frågeställningar, som vare sig är enkla eller har enkla svar. Genom hela boken lyser en förhoppning om att det går att hitta en tro som bär bortom tonårens känslorus. LÄS MER

Nu förbereds tillväxtdagarna

Under våren inbjuder Pingst till sju regionala utbildningsdagar kring tillväxtfrågor. Inbjudan är bred och riktar sig såväl till anställda som volontärer i Sveriges alla pingstkyrkor. Syftet är att ge inspiration till fortsatt tjänst och möjligheter till nätverkande och erfarenhetsutbyte. LÄS MER

Många internationella talare kommer till Stockholm

Reinhard Bonnke, Brian Houston och Young-Hoon Lee är några av talarna på nästa års världspingstkonferens, som hålls i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Här i presenterar vi dem lite närmare. LÄS MER