2007-1

Heligheten samlat uttryck för Guds väsen

Det teologiska nätverket inom Pingst ffs ansvarar för undervis­nings­materialet i Pingst.nu. Synpunkter och frågor: Skriv till Pingst.nu, 141 99 Stockholm eller mejla till redaktionen@pingst.nu. LÄS MER

Hans Jansson efterlyser syndanöd

Behovet av väckelse är katastrofalt stort i Sverige. Det menar pastorn Hans Jansson och pekar bland annat på det stora moraliska förfallet i vårt land och våra alltför andligt svaga församlingar. LÄS MER

1,4 miljoner till PTS från Pingstkyrkan i Uppsala

Pingstförsamlingen i Uppsala ger Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium 1,4 miljoner kronor i stöd för de närmaste tre årens verksamhet. Det offentliggjordes den 7 februari i samband med att de nya lokalerna invigdes. LÄS MER

Kollektomat på kyrktorget

Kollektboxen har fått konkurrens. Moderna människor utan kontanter med bankkort kan i stället sköta sitt offer via kollektomaten. I Pingstkyrkan i Jönköping har den blivit en succé. LÄS MER

Drivkraften i den andliga sången

LÄS MER

Nånannanismen

Följ det senaste inom kristna litteraturen Mejla idéer till staffan.swahn@pingst.se LÄS MER

MUSIK

Följ det senaste inom det kristna musiklivet Mejla synpunkter till niklas.ekberg@comhem.se LÄS MER

FOLK

Följ folk i rörelse kent.cramnell@pingst.se LÄS MER

Sång- och musikkonferens i Filadelfia i Stockholm

Årets sång- och musikkonferens hålls den 12-14 oktober 2007 i Filadelfiakyrkan i Stockholm med musikpastor Samuel Hector och Filadelfiaförsamlingen som värd. LÄS MER

WEBBPanelen

LÄS MER

Rekommendation

LÄS MER

TV-Inter omorganiseras

LÄS MER

”Teater kan tala till människor”

Närvaron är total när sex teaterelever improviserar i oväntade scener. På Bibelskola Grow i Jönköping spelas både Moliére och Strindberg. Men siktet är inställt på kyrkans estrad. – Vi kan göra riktig karaktärsteater i kyrkan – och vi har något riktigt att berätta! säger kursledare Elloise Solaas. LÄS MER

Pingstskolorna finns över hela landet

De fyra huvudskolorna är Dalkarlså folkhögskola, Kaggeholms folkhögskola, Mariannelunds folkhögskola och Viebäcks folkhögskola. Dessutom finns det regionala bibelskolor i Göteborg (Bibelskola Väst), Jönköping (Bibelskola Grow), Linköping (Bibel- och träningsskolan) och Lund (Bibelskola Biosfär). På pingstskolorna går mer än 500 deltagare i de årslånga kurserna. Via www.pingstskolorna.nu går det att klicka sig vidare till samtliga skolors och kursers hemsidor. Sista ansökningsdag för höstens kurser är oftast 15 april. Till vissa av utbildningarna krävs intagningsprov. LÄS MER

Niklas Piensoho och Carl-Erik Sahlberg om Andens betydelse

Under temat Ny pingst uppmärksammas på olika sätt i år att den svenska pingströrelsen har 100 årsjubileum. Men vad betyder den helige Ande? Hur märker vi hans närvaro? Behöver svensk kristenhet uppleva en ny pingst? Pingst.nu har låtit frågorna gå till Niklas Piensoho, pastor i Filadelfia-kyrkan i Stockholm, och till Carl-Erik Sahlberg, präst i Klara kyrka i Stockholm. LÄS MER

Gud hann ifatt Ann-Louise

Ann-Louise Lundströms rastlösa promenader bort från vardagens gråa dimma ledde henne ofta till olika kyrkolokaler, där hon gärna tog en paus. Långsamt och försiktigt började hon närma sig en medveten tro på Gud. Och när hon en kväll fick vara med om ett omvälvande gudsmöte förstod hon att nu skulle livet aldrig mer bli sig likt. LÄS MER

Bengt-Åke hjälper andra att förkunna

– Jag tror att det vi varit med om de senaste tio åren bara är början till någon stort. Mycket pågår, många lyssnar och tar till sig budskapet. Antalet troende med muslimsk bakgrund ökar hela tiden. Bengt-Åke Bengtsson, som fyllde 60 häromveckan, har ägnat ungefär en tredjedel av livet till missionsarbete utomlands. Sedan 1994 är hans fokus Mellanöstern. LÄS MER

Ny vd för Dagengruppen

LÄS MER

Församling med framtid – vad är det?

LÄS MER

Hallå där Anna-Sara Bergwall…

Anna-Sara Bergwall är ungdomspastor i Pingstförsamlingen i Gävle. LÄS MER

4,5 miljoner kronor till Darfur-flyktingar

Förbättrade hygieniska förhållanden, hälsovård och matproduktion. Det är tyngpunkten i det tvååriga humanitära PMU-projekt bland Darfurflyktingar i östra Tchad, som Sida nyligen beslutat stödja. LÄS MER

Barns rättigheter i fokus under hösten

Barnens rätt till ett människovärdigt liv. Det blir den röda tråden i PMU Interlifes stora höstkampanj 2007 med insamlingar till pingstförsamlingarnas egna projekt. LÄS MER

I Forshaga får barnen ta plats

För tio år sedan bestämde sig församlingstjänarkåren i Forshaga Pingstförsamling att inrikta visionen mot barn och unga familjer. I dag, tio år senare, är söndagsskolan församlingens centrum. LÄS MER

Hallå där Johnny Trossö…

Johnny Trossö är ungdomspastor i Pingstförsamlingen i Norrköping. LÄS MER

Stipendium för pingstforskning till Gäreskogs

2006 års Stipendium för pingstforskning gick till Roland och Marianne Gäreskog för deras omfattande arbete med att söka, systematisera, presentera källor till samt sprida kunskap om Pingströrelsens historia. Stipendiet delas ut av Insamlingsstiftelsen för Pingstforskning. LÄS MER

”Pastorer förväntas ha kvinnliga egenskaper”

Ulrika Stenlund och Anna Jonsson har skrivit en c-uppsats i socialpsykologi om hur kvinnlighet och ledarskap uppfattas inom Pingströrelsen. Uppsatsen belönades med Skövde högskolas mångfaldsstipendium. LÄS MER

Vilken historia!

Ett sekel har gått sedan pingstväckelsen fick fäste i vårt land. Dessa hundra första år har nu dokumenterats i ett pingsthistoriskt bokverk. I maj ska det vara färdigt och tryckt. LÄS MER

Nationella bönedagar för Sverige

LÄS MER

Kungaparet besöker Nyhemsveckan

LÄS MER

Underskott leder till besparingar

LÄS MER

Direktorn för Pingst avgår

LÄS MER

Årets rådslag hålls i Uppsala

LÄS MER

Verksamhetens överlevnad målet

Föreståndare Sten-Gunnar Hedin och direktor Christian Holmgren svara här på frågor om underskottet och sparåtgärderna i Pingst – fria församlingar i samverkan. LÄS MER

Församling för alla åldrar?

LÄS MER

Världspingst­konferens i Stockholm

Den norska pingströrelsen går in som samarbetspartner och med­arran­gör av Världspingstkonferensen 2010. Därmed kan den hållas i Stockholm i enlighet med de ur­sprung­liga planerna. – Det är förstås väldigt glädjande, säger Sten-Gunnar Hedin. LÄS MER

Förändring och förnyelse

LÄS MER