2006-1

Börje Svensson

LÄS MER

Marjatta Ärnfors

LÄS MER

Maine Svensson

LÄS MER

Jakob Freiman

LÄS MER

FOLK

Följ folk i rörelse kent.cramnell@pingst.se LÄS MER

WEBBPanelen

I varje nummer svarar tre profiler på Pingst.nu:s webbfråga (se sidan 3). Det kan vara en ”stor” eller ”liten” fråga. Du kan också själv gå in på www.pingst.nu och rösta och skriva en kommentar. LÄS MER

Drygt 5 miljoner till Pingst Ung

LÄS MER

Ny linje med dans och teater

LÄS MER

Fler skrev till Ibra 2005

LÄS MER

Pingströrelsen i Europa får eget kontor

Sedan i januari har de europeiska pingströrelserna ett nytt gemensamt kontor i Bryssel. I januari var det högtidlig invigning, som bland annat innehöll en speciell förbönsstund för Europa. LÄS MER

Vad ska jag läsa?

Följ det senaste inom kristna litteraturen Mejla idéer till staffan.swahn@pingst.se LÄS MER

MUSIK

Följ det senaste inom det kristna musiklivet Mejla synpunkter till niklas.ekberg@comhem.se LÄS MER

Vårtecken

LÄS MER

Vill se ökat samarbete med ägarna

Mössebergs nye chefsläkare, Björn Ogéus, vill se mer av samarbete mellan kurorten och dess ägare, pingstförsamlingarna. – Det borde vara naturligt för själavårdarna i församlingarna att ha en dialog med oss, menar han. LÄS MER

Broschyr för alkoholfria zoner

LÄS MER

Hallå där Nina Martinsson…

Nina Martinsson ansvarar för det globala projektet Förstudier och utvärderingar. LÄS MER

Michael arbetar för Sudans flyktingar

Afrikas längsta krig är över och ur spillrorna av det växer hoppet om en ny framtid. – Vägen har äntligen öppnats efter alla år Juba varit avstängt från yttervärlden och flyktingarna börjar återvända till staden. Nu gäller det att vi arbetar för att överbrygga den stora klyfta i utveckling som finns mellan norra och södra Sudan. Det säger Michael Luguri, ledare inom Swedish Free Mission i Juba. LÄS MER

Nu blomstrar det kristna kulturcentret

Fyra traditionella pingstförsamlingar i Köpenhamn gick samman till en och gick från en vikande trend till en blomstrande verksamhet. Köpenhamns kristna kulturcenter, KKK, är i dag inriktat på att vara till tjänst för människorna i Köpenhamn. LÄS MER

Ibra sänder radio till jordbävningsdrabbade

Förödelsen efter den svåra jordbävningen i Pakistan förra hösten är enorm, liksom det mänskliga lidandet. Ibras regionsansvarige för Sydasien besökte området bara några veckor efter katastrofen. – Det var riktigt, riktigt eländigt, berättar han. Som ett led i att hjälpa de drabbade har Ibra specialproducerat radioprogram som just nu sänds över området. LÄS MER

Kyrkan måste gå i Jesu fotspår

Det teologiska nätverket inom Pingst ffs ansvarar för undervisningsmaterialet i Pingst.nu. Synpunkter och frågor: Skriv till Pingst.nu, 141 99 Stockholm eller mejla till redaktionen@pingst.nu. LÄS MER

På barnens eget årsmöte duggar förslagen tätt

* Bygg ut församlingsvåningen! * Låt barnen vara först i allt! * Mera glassfester! När barnen har årsmöte duggar förslagen tätt. LÄS MER

Dags söka Sida-medel till biståndsprojekt

LÄS MER

Bluffen om Da Vinci-koden

LÄS MER

”Jag bad Gud om att få vara en i gänget”

Livet rullade på i en rasande takt med arbete, engagemanget i idrottsklubben och så förstås familjen. Gud? Nej, djupare funderingar kring existentiella frågor rörde sig knappast i Ruben Carlssons huvud. Men så förändrades livet dramatiskt. I somras döptes Ruben och tillhör nu Pingstkyrkan i Grästorp. LÄS MER

Liv och rörelse i den lilla församlingen

Hög medelålder, noll barnverksamhet, ingen egen pastor, sparsamt med gudstjänster. Så ser verkligheten ut för många små församlingar. Men det finns också exempel på de med liv och rörelse. Pingstkyrkan i Grästorp är ett sådant. LÄS MER

- Digital-tv vår nya chans

Tore Pansell var med när TV Inter lanserades i Sverige på 80-talet efter förebilder från USA och Kanada. Han tillhörde de som drog ett tungt lass både för att få in pengar till det nya äventyret och till att administrera den nya missionsgrenen. Men sen har det varit ganska tyst om Tore Pansell. Vad blev det av honom? LÄS MER

Naturlig utveckling för församlingar

LÄS MER

Kagge ger kurs för arbetslösa

LÄS MER

”Här behövs alla”

Den fina gemenskapen är ett stort plus i en liten församling. På minuskontot finns risken att känna sig bunden vid sina uppgifter, menar några av medlemmarna i Pingstförsamlingen i Grästorp. LÄS MER

Temadag om dopet

LÄS MER

PTS under utredning

PTS, Pingströrelsens teologiska seminarium, utreds just nu på uppdrag av Pingsts styrelse. I april kommer utredningsgruppen att sammanställa en rapport som ska överlämnas till styrelsen. LÄS MER

Ny bibelskola för tonåringar

Ungdomar mellan 17 och 19 år, som är sugna på att gå en annorlunda bibelskola där bland annat dans, drama, dockteater och en långresa till Afrika står på schemat har möjlighet att från och med i år söka till Alterna Sverige, en nystartad linje på Viebäcks folkhögskola. LÄS MER

Lyfter fram kvinnors bidrag

Om mäns förkunnelse har varit norm för förkunnelsen inom pingströrelsen, vilket är då kvinnors bidrag till den? Det var utgångspunkten för teol kand Lena Thoms uppsats inom ämnet Praktisk teologi vid Teologiska Högskolan i Stockholm. – Spontant trodde jag att jag skulle upptäcka större skillnader i förkunnelsen, men de är ganska lika, säger hon. LÄS MER

Stöd kampen för att bevara äktenskapet

LÄS MER

Succé för Spik Nykter

På ett år har nätverket Spik Nykter fått närmare 2 800 medlemmar. – Jag tycker att det är en succé, säger Håkan Axell, informatör inom LP-verksamheten. LÄS MER

Upprop till försvar för äktenskapet

LÄS MER

Nya regler för statsbidraget

LÄS MER

Kyrkoavgifter ger över tre miljoner

I januari kom beskedet från Skatteverket. Kyrkoavgifterna för 2006 ger Pingst – fria församlingar i samverkan 3 111 653 kronor. LÄS MER

Att få höra till

LÄS MER