Tidningen Pingst artiklar

Bra om inte alla ledare är lika

Ledarskap kan se ut på många olika sätt, liksom vägarna in i det och olika personligheter kompletterar varandra. Det vill Pingst ungs april-kampanj på sociala medier lyfta. LÄS MER

Återta gatorna under 2020

Var kyrka också utanför kyrkan: Ge er ut på gator och torg! Överraska er stad och bygd med kärlek! Det handlar satsningen Mer Jesus till folket om. LÄS MER

Bönen ger tillvaron ett annat perspektiv

LÄS MER

Nätverk vill inspirera för strategisk bön i församlingar

– Vi vill vara med och bidra till att bön prioriteras och inspirera till en ökad bönerytm i församlingarna. Det säger Fredric Crona, föreståndare i Kalmar, som leder det nya nätverket Pingst Bön. Han hoppas att atmosfären i landets städer ska påverkas av att församlingarna börjar bedja strategiskt. LÄS MER

Bön är gemenskap med Gud

Bön handlar om att odla sin vänskap med Gud. I bönen umgås vi med Gud, vi är tillsammans med honom. Och det gör inget om vi ibland inte hittar orden – vårt hjärta får ändå möta honom som är vårt ursprung och vårt mål. LÄS MER

Pingströrelser i gemensam kamp mot fattigdom

MIKAEL JÄGERSKOG, avdelningschef för policy, påverkan och lärande på PMU, deltog nyligen i en pingströrelsesamling i Oklahoma, USA, om utvecklingsfrågor. LÄS MER

Energi för pastorer

Det expansiva, unga och kreativa var temat för årets Pingst Pastor, där deltagarna var både fler och yngre än tidigare år. – Mäktigast är väl när 650 pingstpastorer i samma rum, faller på knä inför den Högste i tillbedjan. Det händer något då och där, säger Liset Lindeman, Köping. LÄS MER

Kaggeholm på plats i nytt slott

Sedan i januari finns alla kurserna på Kaggeholms folkhögskola samlade i det nyrenoverade Rörstrands slott vägg i vägg med Filadelfiakyrkan i Stockholm. LÄS MER

En ledarskapsberättelse

Att lyfta människor, Leif Larsson med Stina Jonsson, Semnos förlag LÄS MER

Tro och frid i det svåraste

När tillvaron brister, Iréne Antby och Kerstin Klason, Sjöbergs Förlag LÄS MER