Tidningen Pingst artiklar

Bönen ger tillvaron ett annat perspektiv

LÄS MER

Nätverk vill inspirera för strategisk bön i församlingar

– Vi vill vara med och bidra till att bön prioriteras och inspirera till en ökad bönerytm i församlingarna. Det säger Fredric Crona, föreståndare i Kalmar, som leder det nya nätverket Pingst Bön. Han hoppas att atmosfären i landets städer ska påverkas av att församlingarna börjar bedja strategiskt. LÄS MER

Bön är gemenskap med Gud

Bön handlar om att odla sin vänskap med Gud. I bönen umgås vi med Gud, vi är tillsammans med honom. Och det gör inget om vi ibland inte hittar orden – vårt hjärta får ändå möta honom som är vårt ursprung och vårt mål. LÄS MER

Pingströrelser i gemensam kamp mot fattigdom

MIKAEL JÄGERSKOG, avdelningschef för policy, påverkan och lärande på PMU, deltog nyligen i en pingströrelsesamling i Oklahoma, USA, om utvecklingsfrågor. LÄS MER

Energi för pastorer

Det expansiva, unga och kreativa var temat för årets Pingst Pastor, där deltagarna var både fler och yngre än tidigare år. – Mäktigast är väl när 650 pingstpastorer i samma rum, faller på knä inför den Högste i tillbedjan. Det händer något då och där, säger Liset Lindeman, Köping. LÄS MER

Kaggeholm på plats i nytt slott

Sedan i januari finns alla kurserna på Kaggeholms folkhögskola samlade i det nyrenoverade Rörstrands slott vägg i vägg med Filadelfiakyrkan i Stockholm. LÄS MER

En ledarskapsberättelse

Att lyfta människor, Leif Larsson med Stina Jonsson, Semnos förlag LÄS MER

Tro och frid i det svåraste

När tillvaron brister, Iréne Antby och Kerstin Klason, Sjöbergs Förlag LÄS MER

I översättarnas fotspår

Folkets Bibel – Berättelsen om hur vi fick Svenska Folkbibeln, Svenska Folkbibeln, XP Media LÄS MER

Innerlighet och känsla

Johan Åsgärde, Noise Village, Identitet, (David Media) LÄS MER