Tidningen Pingst artiklar

Behovet av Andens ledning

LÄS MER

Öppet för den helige Ande

Tigleth Malkey, Pingsts första riksevangelist, längtar efter att Guds kärlek ska bli uppenbar för människor. Redan vid de första församlingsbesöken har människor blivit frälsta, befriade och döpta i Anden. LÄS MER

Rapport visar på rättsosäkerhet

Nu finns en kartläggning av Migrationsverkets hantering av asylsökande som konverterat till kristendomen. Integrationsrådet i Pingst hoppas att rapporten ska göra skillnad. LÄS MER

Hjälp ges till församlingar

Hur får vi cellgrupper att fungera? Behöver vi ändra våra stadgar? Kan omsorgsarbetet utvecklas? En församlingscoach hjälper församlingen att finna svar. LÄS MER

Jag var HUNGRIG, HEMLÖS, NAKEN

En församling som inte är diakonal är inte en församling. Det menar teologen Ulrik Josefsson. LÄS MER

”När vi möter människor i trasighet är vi medskapare med Gud”

UlrIk Josefsson är doktor i teologi, samt verksamhetsledare för Pingst Utbildning och utbildningsföreståndare för Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Han vill inte tala om en speciell teologi kring pingströrelsen och det sociala arbetet. – Nej, man måste fundera över hur det sociala relaterar till den stora teologiska grunden, säger han. LÄS MER

”Psykisk ohälsa orsakar stress hos pastorer.”

Johanna Bode är verksamhetsledare för Pingst Ung, som har ungas psykiska ohälsa som ett av årets fokusområden. – Vi jobbar tillsammans med LP Grow och Pingst Omsorg. LÄS MER

Roligare i kyrkan

Olika aktiviteter är medlet när söndagsskolan i Filadelfiakyrkan i Stockholm ska få barnen att känna sig sedda, lära känna Jesus och växa i sin tro. LÄS MER

I kväll ser vi nya kulturbärare

"Troende som möts i skymundan i kväll kan bli morgondagens kulturbärare." LÄS MER

”Uppgifterna bidrar till vår strategiska utveckling.”

Magnus Wahlström tar in statistik från 439 församlingar. LÄS MER