Tidningen Pingst artiklar

Andens kraft i fokus för Pingst Ledare

Sammanlagt samlade årets tre Pingst Ledar-dagar omkring 2 300 personer. Dagar fyllda av utmaningar, inspiration och verktyg för tjänst i den lokala församlingen. LÄS MER

PASSION

Att väcka passion för Bibeln och bibelläsning. Det är det övergripande syftet med resorna till Israel som har nästa generations ledare som målgrupp. LÄS MER

Folk i rörelse

LÄS MER

Fantastisk inspirationskick!

Fantastiskt! Jätteintressant! Givande och härligt! Jonathan Beimark, Benjamin Mattsson och Matilda Landin är helt överens. Pingst Ledare i Umeå var en dag, som inspirerade och berörde dem. LÄS MER

Seminariedag för ekumeniska dialoggrupper

I oktober hölls en seminariedag för medlemmarna i Pingströrelsens tre ekumeniska dialoggrupper. Dialogerna förs med Svenska kyrkan, Ortodoxa kyrkan i Sverige samt med Romersk-katolska kyrkan (Stockholms katolska stift). LÄS MER

Helena har hjärta för flyktingbarnen

Barn- och familjepastor Helena Hakkarainen ser det som sin kallelse att erbjuda barnen på ett flyktingboende söder om Stockholm möjlighet att sjunga, leka, pyssla och öva sig på svenska. LÄS MER

LP och PMU utvecklar samarbete

Sysselsättning, ett nytt sammanhang, möte med många volontärer och en meningsfull vardag. LP och PMU arbetar just nu med att utveckla samarbetet kring second hand-butikerna. LÄS MER

Ny bok av och för pastorer

Kallad Bekräftad Överlåten är namnet på en alldeles ny bok, skriven av och för pastorer i nätverket Pingst Pastor. Inte mindre än 38 pastorer har bidragit med texter till boken som släpps i samband med pastorskonferensen i januari. LÄS MER

Församlingar som växer

LÄS MER

”Jag vill ge dem ett bättre liv”

Barn som lär sig läsa på sitt eget språk och föräldrar som förstår sina rättigheter, inget av det skulle vara en verklighet utan Nicholas Murmu, koordinator för SIL- projekten i byn Notunpara. – Om folket här om många år säger att en gång i tiden fanns det en man som hjälpte oss öppna våra ögon, då skulle jag bli mycket stolt. LÄS MER