Tidningen Pingst artiklar

Nya tider – nya krav på pastorn

Hittills har det räckt med förtroende och kallelse från en församling för att få jobba som eller kalla sig pingstpastor. Men nya tider ställer nya krav på pastorerna. Borde kanske utbildning vara obligatorisk? Eller i alla fall fortbildning? Eller är det dags att väcka frågan om en formell pastorslegitimation? LÄS MER

Hallå där Ing-Marie Berglund…

Ing-Marie Berglund är samordnare för fokusområdet hiv/aids. LÄS MER

Läkaren som ber för aidspatienter

Varje fredagsmorgon stänger Catherine Chidoori sin mottagning i Harare, Zimbabwe, en stund för att be för hiv-smittade och aidssjuka patienter. För henne går läkarvetenskapen och Guds helande kraft hand i hand. Kyrkan börjar ändra sitt förhållningssätt till sjukdomen och antalet smittade sjunker nu i Zimbabwe. LÄS MER

Pingstpastor blev teologie doktor

Fredag 28 oktober 2005 blev en märkesdag för pastorskåren i pingströrelsen. Ulrik Josefsson, pastor och bibellärare i Pingstförsamlingen Jönköping och lektor vid Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium PTS, fick sin doktorsavhandling godkänd av en enig betygsnämnd vid teologiska fakulteten vid Lunds universitet. LÄS MER

LP-vården – både effektiv och lönsam

LP-verksamhetens behandlingshem är lönsamma för samhället. Minst två av tre som fullföljde behandling under 2004 är drogfria vid en uppföljning i april 2005. – Vi har gjort en snabbuppföljning för att få siffror på det vi redan vet, att det finns hopp också för de mest utslagna alkoholister och narkomaner, säger LP-verksamhetens biträdande direktor Larsolof Egbäck. LÄS MER

Goda råd för ledare

LÄS MER

Enkät om omsorgsarbete

LÄS MER

Avskiljning av Sten-Gunnar Hedin

LÄS MER

Hallå där Christian Holmgren…

LÄS MER

”Jag vill utbreda Guds rike”

Jörgen Gidlund är sedan extra rådslaget i september ordförande i Pingst ffs nya styrelse. – Att säga ja till styrelseuppdraget var lätt. Att säga ja till ordförandeposten var svårare. Men beslutet mognade fram och det fattade vi gemensamt hemma, hustrun och jag. Det nya uppdraget ser han som ett sätt att vara med och utbreda Guds rike. LÄS MER