Tidningen Pingst artiklar

”Psykisk ohälsa orsakar stress hos pastorer.”

Johanna Bode är verksamhetsledare för Pingst Ung, som har ungas psykiska ohälsa som ett av årets fokusområden. – Vi jobbar tillsammans med LP Grow och Pingst Omsorg. LÄS MER

Roligare i kyrkan

Olika aktiviteter är medlet när söndagsskolan i Filadelfiakyrkan i Stockholm ska få barnen att känna sig sedda, lära känna Jesus och växa i sin tro. LÄS MER

I kväll ser vi nya kulturbärare

"Troende som möts i skymundan i kväll kan bli morgondagens kulturbärare." LÄS MER

”Uppgifterna bidrar till vår strategiska utveckling.”

Magnus Wahlström tar in statistik från 439 församlingar. LÄS MER

Annorlunda debutroman

Att finna en pärla, Maria Soukka, Libris LÄS MER

Praktiskt om församlingen

Vad skulle du göra om du inte var rädd? Staffan Hellström, Sjöbergs Förlag LÄS MER

Gudomlig kärlek i västkustrock

LÄS MER

Lovsång i stora arrangemang

LÄS MER

Livserfarenhet från Öckerö

LÄS MER

Karismatik och diakoni

LÄS MER