Tidningen Pingst artiklar

”Det handlar om Jesus”

Närmare 600 personer deltog i LP-verksamhetens sommarkonferenser i Gullbranna och Arjeplog. Båda på temat ”Jesus – helt enkelt”. LÄS MER

Bollplank om pastorstjänster

Pastor som söker jobb. Eller församling som söker pastor. I båda fallen agerar Andreas Ardenfors, verksamhetsansvarig för Församling, gärna bollplank. LÄS MER

Ny bok om Lewi Pethrus som ledare

Var Lewi Pethrus i praktiken pingströrelsens ärkebiskop? Frågan ställs, och besvaras, i Joel Halldorfs nya bok Biskop Lewi Pethrus (Artos). LÄS MER

Rikard har fått ett helt nytt liv

Om jag hade fått uppleva det jag är med om nu när jag var tonåring hade droger inte varit något alternativ. Det säger Rikard Eriksson från Avesta, som ägnat en stor del av sitt liv åt att knarka och odla, smuggla och sälja droger. Men, sedan ett par år tillbaka är hans liv helt förändrat. LÄS MER

HEMKÄNSLA

Under de fyra senaste åren har Borås Pingstförsamling välkomnat strax över tvåhundra nya medlemmar. Det är i snitt en ny medlem i Veckan. Men den som letar efter ett tydligt koncept att kopiera blir besviken. I stället handlar det om små förändringar under lång tid. Och en ambition att försöka vara så inkluderande som möjligt. LÄS MER

Tre källor till en starkare vision

”Och när Jakob, Kefas och Johannes, de som ansågs vara pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått, räckte de mig och Barnabas handen till gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna, de till de omskurna. Det enda var att vi skulle tänka på de fattiga, och det har jag också varit noga med att göra.” (Gal 2:9–10) LÄS MER

Hon ska fixa Pingsts event

Isabel Söderteg är ansvarig för det nya verksamhetsområdet Pingst Event. Hon ska se till att allt praktiskt fungerar på konferenser, ledardagar och rådslag. Isabel ser fram emot sitt nya uppdrag. – Det ska bli jätteroligt! LÄS MER

Pingst startar integrationsråd för att dela erfarenheter

En möjlighet att dela erfarenheter, kompetenser och material kring att möta människor med andra modersmål än svenska. Så skulle man kunna sammanfatta grundidén bakom det integrationsråd, som bildats på initiativ av Pingst Församling. LÄS MER

Allt fler döps i pingst

Pingstförsamlingarna döper allt fler. Inte sedan 1987 har antalet döpta varit så många under ett år. Detta enligt den nya statistiken, som presenteras i den aktuella upplagan av Pingströrelsens årsbok. 2 359 personer rapporterats döpta under 2016. Det är sjätte året i följd som dopsiffrorna ökar. LÄS MER

Småstäder i fokus

I slutet av september inbjuder pingstförsamlingen i småstaden Gränna till en öppen helg, där man kommer att dela med sig av den förnyelseprocess som pågått under de tio senaste åren. LÄS MER