Tidningen Pingst artiklar

Dags söka Sida-medel till biståndsprojekt

LÄS MER

På barnens eget årsmöte duggar förslagen tätt

* Bygg ut församlingsvåningen! * Låt barnen vara först i allt! * Mera glassfester! När barnen har årsmöte duggar förslagen tätt. LÄS MER

Kyrkan måste gå i Jesu fotspår

Det teologiska nätverket inom Pingst ffs ansvarar för undervisningsmaterialet i Pingst.nu. Synpunkter och frågor: Skriv till Pingst.nu, 141 99 Stockholm eller mejla till redaktionen@pingst.nu. LÄS MER

Ibra sänder radio till jordbävningsdrabbade

Förödelsen efter den svåra jordbävningen i Pakistan förra hösten är enorm, liksom det mänskliga lidandet. Ibras regionsansvarige för Sydasien besökte området bara några veckor efter katastrofen. – Det var riktigt, riktigt eländigt, berättar han. Som ett led i att hjälpa de drabbade har Ibra specialproducerat radioprogram som just nu sänds över området. LÄS MER

Nu blomstrar det kristna kulturcentret

Fyra traditionella pingstförsamlingar i Köpenhamn gick samman till en och gick från en vikande trend till en blomstrande verksamhet. Köpenhamns kristna kulturcenter, KKK, är i dag inriktat på att vara till tjänst för människorna i Köpenhamn. LÄS MER

Michael arbetar för Sudans flyktingar

Afrikas längsta krig är över och ur spillrorna av det växer hoppet om en ny framtid. – Vägen har äntligen öppnats efter alla år Juba varit avstängt från yttervärlden och flyktingarna börjar återvända till staden. Nu gäller det att vi arbetar för att överbrygga den stora klyfta i utveckling som finns mellan norra och södra Sudan. Det säger Michael Luguri, ledare inom Swedish Free Mission i Juba. LÄS MER

Hallå där Nina Martinsson…

Nina Martinsson ansvarar för det globala projektet Förstudier och utvärderingar. LÄS MER

Broschyr för alkoholfria zoner

LÄS MER

Vill se ökat samarbete med ägarna

Mössebergs nye chefsläkare, Björn Ogéus, vill se mer av samarbete mellan kurorten och dess ägare, pingstförsamlingarna. – Det borde vara naturligt för själavårdarna i församlingarna att ha en dialog med oss, menar han. LÄS MER

Att få höra till

LÄS MER