Webinar inför Rådslaget

Inför årets Rådslag erbjuds alla församlingar att beskriva vad man ser behov av och vad man kan bidra med till det gemensamma, till rörelsen. Dels genom att delta i ett webinar den 24 april och dels genom att fylla i en enkät och lämna in svaren senast 10 maj.

– Sedan jag blev föreståndare för Pingst har det varit min övertygelse att vi behöver förnya vårt sätt att vara församlingsrörelse in i en utmanande framtid, säger Daniel Alm, som är övertygad om att det finns många dörrar som står öppna om den gemensamma drivkraften finns.
Vid förra rådslaget fattades beslut om att arbeta vidare med det som till att börja med kallades pingstipedia, men som nu fått namnet församlingsrörelsen Pingst. Det handlar både om att vara tydlig med vad man önskar från och vad man kan bidra med till det gemensamma.
I den framtidsbild som antogs förra året är det övergripande målet att ”vi ska bli kända för vår kärlek till Jesus och människor, vara en tydlig och respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig slutar att växa”.
– Om vi ska kunna nå våra mål behöver vi vara en aktiv och bred församlingsrörelse med mångas engagemang, säger Daniel Alm och är därför mycket mån om att få ta del av församlingarnas tankar kring detta.
Han välkomnar hela församlingsledningar att delta i webinaret den 24 april, dit man kan skriva frågor, och att man därefter fyller i enkäten och lämnar in den senast 10 maj. Resultatet av den kommer sedan att redovisas på Rådslaget och utgöra ett underlag till ett viktigt samtal på Rådslaget.

Fotnot: Enkäten skickades ut digitalt till alla församlingar redan i januari.