Webb-utbildning för ideella ledare

Efter Pastorsakademin kommer Pingst Ledarutveckling. Det handlar om uppföljning av Träning för tillväxt-dagarna genom en längre utbildning och träning av församlingarnas ideella ledare. – Vi vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för att leda levande, växande, nytänkande, karismatiska, öppna och kärleksfulla församlingar, säger Pelle Hörnmark.

Pingst Ledarutveckling kommer att pågå under två år med början i april/maj 2013. Syftet är att utrusta och träna alla nyckelledare i Pingstförsamlingarna, så att de kommer i takt med pastorerna, som deltagit i Pastorsakademin.
På så vis är det tänkt att en plattform för Pingströrelsens gemensamma uppdrag ska skapas. Nätverksbyggande och
erfarenhetsutbyte mellan ledare liksom att stärka identiteten är viktiga byggstenar. Visions-, värderings- och förändringsarbete liksom personlig andlig utveckling kommer att ingå.
Ä Vi såg att intresset för Träning för tillväxt-dagarna var stort och nu vill vi ta det ett steg längre, förklarar Pelle Hörnmark. Men vi inser också att vi måste göra det enkelt och smidigt för de ideella ledarna att kunna vara med, och då är kurstillfällen med övernattning inte optimalt, så därför tänker vi oss en distansutbildning via webben, som deltagarna kan följa i grupp i sin församlingsmiljö.
Tanken är att det är församlingen som anmäler sig att vara med i utbildningen, samlar ihop en grupp som ska delta och så genomförs utbildningen integrerat i församlingen. Priset kommer att ligga på 1 500 kronor per deltagare, inklusive allt.
Fyra olika inriktningsspår planeras; Barn & ungdom, Ekonomi/ förvaltning, Församlingsutveckling och Mission.
Gruppen samlas i den egna kyrkan, följer utbildningen via webben, kollar på filmer, svarar på frågor.
Ä Det ska vara enkelt och inte stjäla för mycket tid så att alla kan vara med.
Under de här två åren kommer också några träffar att anordnas. Det blir lördagar med föreläsningar, återkoppling och emenskap på regional nivå.
June folkhögskola blir administrativt nav för den här satsningen och i slutet av året kommer materialet inför utbildningen att vara framme och då finns det också möjlighet för församlingarna att börja anmäla sig och sina deltagare.
Ä Allt står och faller med ledarskapet, menar Pelle Hörnmark.
Konceptet Pingst Ledarutveckling presenterades under årets Rådslag.