Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Volontärarbete för pensionärer

Pensionärer som vill göra något meningsfullt, där de kan få användning av sina erfarenheter och kunskaper är målgruppen för Re-Action. Tanken är att pensionärer, med sin privata ekonomi tryggad, ska kunna göra en insats för församlingar och kristna organisationer både i Sverige och utomlands.

Statistik från Statistiska centralbyrån visar att under den närmaste tioårsperioden kommer cirka två miljoner människor i Sverige att vara mellan 55 och 69 år och ha pension. Om man leker med tanken att en procent av dem skulle kunna engageras i volontärarbete, handlar det om 20?000 personer.
Det är där arbetet inom det som fått namnet Re-Action kommer in. Det handlar om ett initiativ för att ta tillvara på de resurser och erfarenheter som dessa personer har.

Hoppas kunna föra samman
Tanken är att försöka sammanföra församlingar och organisationer som behöver hjälp med dem som kan hjälpa till.
– Vi vet att det är allt fler som pensioneras i förtid genom avtalspensioner och liknande och som många gånger har det gott ställt och gärna vill vara med och göra insatser av olika slag, säger Sune Elofson, verksamhetschef för Pingst Internationellt.

Inte för att spara pengar
Han pekar på den stora potential som finns i detta, men betonar att det handlar om kompletterande insatser och att det inte i första hand handlar om att spara pengar, utan om att ge människor möjlighet att göra insatser. Både inom och utom Sverige.
– Det finns hur många möjligheter som helst egentligen, säger han, men vi har valt att dra igång lite försiktigt.
Arbetet inom Re-Action har börjat ta form under våren och intresserade kan höra av sig till Re-Action@pingst.se. Adressen administreras av en arbetsgrupp som består av Sven-Göran Elveborg och Lasse Eriksson, Tumba pingstförsamling, och Kurt Ädelroth, Södertälje pingstförsamling.
Exempel på insatser som kan vara aktuella är:
– Mentorskap för församlingsledningar
– Hjälp att uppföra kyrkor
– Brunnsborrning
– Utbildning av personal i IT-relaterade frågor
– Internetuppbyggnad
– Stöd och hjälp till små församlingar
– Alfabetisering

För mer information se: www.ganzanderes.com/re-action