Vision om 30 nya församlingar

30 nya pingstförsamlingar i Sverige på tre år. Det är visionen för initiativet ”30 new churches”, som även är namnet på en konferens om församlingsplantering i Stockholm 25–28 maj.

Svenska Pingströrelsen backas upp av den amerikanska pingströrelsen Assemblies of God i  församlingsplanteringsarbetet i Sverige. Det handlar både om ekonomiskt stöd och erfarenhetsutbyte. Erbjudandet
har kommit som ett missionsinitiativ och tar sitt avstamp i konferensen ”30 new churches”.
På konferensen i maj kommer fem amerikanska pastorer att medverka. Pingstföreståndare Daniel Alm och SOS
Church-församlingens pastor Johannes Amritzer (som förmedlat de amerikanska kontakterna) kommer också att
tala, liksom pingstledaren Barnabas Mtokambali från Tanzania.
Arrangörer av samlingen i Stockholm är Pingst, SOS Church Stockholm, Assemblies of God och Church Multiplication Network. Vid denna upplagas pressläggning var det inte klart i vilka lokaler konferensen ska hållas. Läs mer på www.30newchurches.com