Vill se ökat samarbete med ägarna

Mössebergs nye chefsläkare: Det borde vara naturligt för församlingarna att ha en dialog med oss

Mössebergs nye chefsläkare, Björn Ogéus, vill se mer av samarbete mellan kurorten och dess ägare, pingstförsamlingarna. – Det borde vara naturligt för själavårdarna i församlingarna att ha en dialog med oss, menar han.

Ohälsa på grund av stress och press är i dag ett stort samhällsproblem. De som drabbas behöver inte bara få sina kroppsliga och själsliga behov mötta, utan också de existentiella.
På Mösseberg bedrivs ett behandlingsarbete enligt vetenskapliga metoder, som står på en värdegrund. Något som Björn Ogéus, ny chefsläkare där sedan 1 september förra året är stolt över.
– Det finns ett enormt behov av de existentiella frågorna i samhället i dag och det ska vi inte ducka eller skämmas för, säger han.

Kartbok och tröstebok
Efter att först ha studerat marinbiologi sadlade Björn Ogéus om till medicinstudier och blev så småningom narkosläkare. Som sådan kom han naturligt in på smärtproblematik och arbete inom detta område har blivit något av hans signum. Det har handlat både om kroppslig och själslig smärta. Under sin karriär har han bland annat varit med och startat smärtkliniker både i Söderhamn och i Stockholm.
En bok har han hunnit ge ut. ”Läkebok för trasiga själar” heter den. En ny är på gång med titeln ”Kartbok för vilsna själar”. I tankarna leker han redan med en tredje som ska få titeln ”Tröstebok för sorgsna själar”.
– Det vanligaste söksymtomet inom sjukvården är smärta, säger han. Då är det skönt att veta att ”Smärtornas man” går med…
Efter några år på Alfta kurort kom möjligheten att arbeta på Mösseberg. Han valde mellan det och arbete på smärtklinik i Uppsala. Men innehållet i arbetet och helhetstänkandet blev avgörande för honom och i dag tvekar han inte att beskriva arbetet på Mösseberg som ett kall.
En inställning som förmodligen bidrar till att göra pendlandet mellan hemmet i Uppsala och arbetet i Falköping uthärdligt. I Uppsala har familjen sitt hem sedan många år och det är inte aktuellt att flytta förrän den yngsta dottern gått färdigt gymnasiet.
Lidelsen och passionen går inte att ta miste på när Björn Ogéus talar rehabiliteringsfrågor. Redan efter några månader på sitt nya jobb är han beredd att göra det utifrån det stora perspektivet och säger också att han ser stora möjligheter för Mösseberg inför framtiden. Inte minst genom att ännu mer utveckla rehabiliteringsarbetet och därmed hjälpa andra att hjälpa, exempelvis själavårdare i församlingarna.

Utbrändhet inte ovanligt
Han ser framför sig Mösseberg som ett utbildningscentrum, som genom mobila utbildningsteam kan nå ut i hela landet.
– Vi kan föra ut våra kunskaper och utnyttja våra kontakter med försäkringskassor och socialvård och kan till exempel ge församlingarna en möjlighet att öppna sina dörrar för långtidssjukskrivna, säger han.
– Tänk vilka nya kontakter det skulle ge! utbrister han.
Utbrändhet är ju tyvärr heller inget ovanligt i församlingssammanhang och det finns också stora behov av förebyggande arbete bland församlingsanställda. Något han fått insikt om bland annat genom att undervisa på pastorsfortbildningar
– Undervisning som hjälper människor att sätta gränser behövs, konstaterar han.
Även inom kris- och konflikthantering ser Björn Ogéus ett verksamhetsområde.
– Bibeln har mycket att säga om detta, konstaterar han.
I dag arbetar man på Mösseberg också med debriefing för hjälparbetare. Något han också ser en utvecklingspotential för.
Om någon för tio år sedan sagt till honom att han skulle arbeta i ett företag ägt av svenska pingstförsamlingar hade han nog hållit det för otroligt, medger han.
– Nej, det var svårt att tänka sig.

Kom till tro för tio år sedan
Det är inte mer än tio år sedan han själv kom till tro och det hände under en gospelkonsert i Centrumkyrkan i Sundbyberg.
– Jag mötte trovärdiga personer, som jag senare förstått stod under Andens påverkan. Det gjorde att det ironiska förhållningssätt jag utvecklat gentemot tron och dess yttringar, inte höll längre.
– Det var då jag blev frälst, berättar han. Sen dess har jag en naiv tro och förväntar mig att saker och ting kan ske.
U