Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Vill du göra skillnad för dig själv och andra?

Frågan här ovanför berörde mig djupt för ett antal år sedan när jag var i ett sammanhang där den ställdes på ett utmanande sätt. Det sades att allt finns i relation, vilket då skulle betyda att allt i ditt och mitt liv kommer till oss genom andra människor. Det du får ut av livet står då i proportion till din förmåga att ge andra människor det de behöver.
I Bibeln finner vi Jesus uttrycka ”ge så ska du få”, men också ”sök så ska du finna”. Han visar på den djupaste växelverkan som är kopplad till livet, beroendet av andra människor som också tar sig uttryck i att vilja vara behövd, och hur man får det tillfredställt, genom att ge.
Som jag ser på saken ger detta mig motiv till att vilja investera mig själv och min tid i andra människors liv och då blir mitt liv berikat och meningsfullt.
I MITT ARBETE MED ATT LEDA och utveckla förutsättningarna för att bedriva socialt arbete på kristen grund möter jag många eldsjälar. Människor som har förstått hemligheten med att få betyda något för andra, att själv få så mycket tillbaka. Jag vill mobilisera dig som är berörd över den nöd som finns i samhället, kanske i din närhet, i ditt bostadsområde, hos din granne. Du vill göra något men vet inte hur, eller du kanske inte får det att bli av.
Inom Pingst vill vi inom det sociala och diakonala området hjälpa till att ge dig förutsättningar att tillsammans med andra i din församling kunna få redskap och stöd till att kunna leva i ett större engagemang för andra människor.
Vi vill möta dig för dialog och inspiration runt ditt fortsatta sociala engagemang en rad olika platser i
Sverige våren 2010, se www.traningfortillvaxt. se.
DU KAN HJÄLPA till konkret att möta den sociala nöden som finns i vårt land. Genom att bli en månatlig gåvogivare i LP-verksamheten ger du förutsättningar för att människor ska få hjälp till en förändrad livssituation, kontakta oss på www.lp-verksamheten. se.