Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Viktigast med fokus på Jesus

Kreativa uttryck är bra, baravi vet varför vi använder dem. Det menar Gustav Jacobson, musik- och ungdomspastor i Pingstkyrkan i Skellefteå.

Gustav Jacobson började som musik- och ungdomspastor i Pingstkyrkan i Skellefteå tidigt i höstas. Anställningen innebär också ett samarbete med EFS i staden kring den öppna gospelkören United, som Gustav varit ledare för i fem år nu.
I hans uppdrag i pingstförsamlingen i Skellefteå ingår att arbeta kreativt med sång och musik och lite förvånad blir jag
allt när Gustav säger att han är lite kluven till kreativa uttryck.
Ä Ja, jag vill alltid ha fokus på Jesus, säger han och berättar att han därför i arbetet med kören inledningsvis skalade bort soloinsatser, dans och drama.
Ä Det viktiga är att fråga sig VARFÖR vi använder oss av det ena eller andra. Det är jätteviktigt att fråga Gud vad han vill. Men när vi vet det och VARFÖR vi använder oss av drama eller dans, så är jag helt för det. Då är det bara att släppa loss kreativiteten.
Gustav berättar om den stora kören United med 125 medlemmar i åldrarna 13Ä34 år. En öppen kör där alla hälsas välkomna, oavsett tidigare körerfarenhet eller uttalad tro.
Ä Kören är ett missions- och evangelisationsfält, säger Gustav. Det som händer är att ungdomarna blir öppna för Jesus
när de kommer med där, också de som kommer helt utifrån.
Ä Musiken är ett verktyg att nå fram till människors hjärtan, säger Gustav, som ser en viktig del av sitt arbete att både
hitta rätt på ungdomarna som vill vara med och sjunga och att hjälpa dem att hitta hem till en egen uttalad tro.
Även om kören är helt öppen, så är det en utmaning att hitta vägar för dem som inte vill/ kan sjunga och eller spela. Där ser han arbetet med tekniken och serveringen som bra alternativ.
Kören anordnar höstkonserter under rubriken ”Joy is here” varje höst och vid det senaste tillfället kom mer än 1 000 personer till de tre konserterna, varav merparten inte annars har någon kontakt med kyrka eller församling.
Ä Vi vet varför vi gör konserterna och då är det bara att låta alla kreativa uttryck blomma. Förutom alla insatser frånsångare och musiker behövs det bild- och ljusfolk, dekormänniskor, konferencierer och personer som fixar gott fika.

När han började med kören för fem år sen hade den ett 20-tal medlemmar, så ökningen har varit explosionsartad.
Gustav håller också i samlingar för ungdomar på lördagskvällarna. När jag är på besök pågår förberedelse och dopskola inför en dopförrättning av två unga människor.
Ä Det är ett spännande arbete, som tar mycket tid, säger han.
I jobbet ingår också musiksamordning i församlingen.
Ä Det handlar om att vara herde, att få med alla, upptäcka och se gåvor hos människor.
Han har försökt hjälpa till att bygga upp olika lovsångsteam och uppmuntra lovsångsledare att förstå vikten av och den betydelse lovsång och tillbedjan har i gudstjänsterna.
Ä Jag tycker vi fått se många av dem som varit kritiska börja förstå vad det egentligen handlar om, säger han.
Gustav poängterar att lovsång inte handlar om en viss musikstil, utan om en hållning.
Ä Vi är skapade till att lova Gud och när vi gör det lär vi också känna skaparen.
Utmaningen som han ser är att nå nya människor med sången och musiken och att blanda olika repertoarer, koppla ihop förkunnelse och sång och därmed få en röd tråd i gudstjänsten