Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Vikten av Föräldraskap

När OS pågick bevittnade jag ett personbästa. Vår elva månader unga vän tog rekord i antal steg. Vi fem vuxna satt på golvet med armarna utsträckta mot honom. Flyttade undan hinder, log och lockade. Han kom gående mot oss, föll i våra armar, vände och gick till nästa vuxen. Där satt vi leende medan vårt kaffe kallnade i kopparna på bordet.
”Han kan gå”, sa vi lyckligt till varandra. De flesta barn lär sig att gå i den åldern, ändå var det en stor upplevelse. Med all säkerhet kommer han snart springa, det tillhör livets utveckling att erövra nya kunskaper. Att ta nya steg.
Jag var familje- och ungdomspastor på 80 talet, då när alla församlingar hade verksamheter för barn och ungdomar som samlade mängder av deltagare.
Jag vill inte tillbaka till den tidens verksamhet, men jag önskar för våra barns, ungdomars, städers och församlingars skull att vi i vår tid skulle prioritera de unga. Igen. Skapa den här tidens miljöer där de kan få öva sig att gå trons väg, där det finns vuxna med utsträckta armar som fångar upp och håller om när det behövs.
Patric Forsling, generalsekreterare på Equmenia, har sagt; ”Det ledarskap Bibeln talar a
llra mest om är föräldraskapet, det andliga och det biologiska”. Jag är säker på att Patric har rätt och funderar på vilka konsekvenser det får i mitt liv. Vad gör jag med tiden, pengarna och engagemanget. Pingst Församling arbetar med att stödja församlingar som vill nå en ung generaration.
Församlingen är född till att föda nytt liv. Föräldrar behöver prata med andra föräldrar och vi vill gärna vara med och skapa de samtalsforumen. Tillsammans fortbildningskurs 22Ä24 november kommer att innehålla undervisning präglad utifrån barnperspektivet. Institutet för pentekostala studier, IPS, ger i höst ut en forskningsrapport om barn-och familjetelogi. Den skriften blir ett bra samtalsunderlag för församlingsledningar och ledargrupper.
Första helgen i februari arrangeras i en ekumenisk konferens för barn och ungdomsledare, den äger rum i Jönköping.
Vi alla har fått det stora och härliga uppdraget och utmaningen att vara andliga föräldrar som stöder och gläds när någon tar de första trevande stegen på trons väg. Begreppet föräldrafritt gäller inte i församlingen.