Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Viebäck förändras

Trettio år har gått sedan Jära folkhögskola utanför Nässjö i Småland, övertogs av pingströrelsen och blev Viebäcks folkhögskola. Nu står samma skola inför stora förändringar igen. Anledningen är ekonomin och svårigheten att fylla internatet.

Utredning om hur framtiden för det som går under arbetsnamnet ”Nya Viebäck” ska formas pågår, men klart står att de nuvarande lokalerna ska avyttras och verksamheten flyttas.
En arbetsgrupp har arbetat med frågor om såväl lokalisering som verksamhetsinriktning och lagt ett förslag för styrelsen att ta ställning till.
Ä Det vi nu riktar in oss på är hur vi kan vidga utbudet av korta kurser, distansutbildningar med mera, säger Kjell Olsson, nuvarande rektor på Viebäck.
Utreda behov i rörelsen
En viktig del i det arbetet har varit att utreda vilka behov som finns i den egna rörelsen både när det gäller längre utbildningar men också i form av kortare kurser, distansundervisning och utlokalisering av verksamhet, så som redan sker, till exempel när det gäller bibelskolor i samarbete med församlingar eller dagfolkhögskolor i samarbete med LP-verksamheten.
Ä Tanken är att vi vill ta chansen att ännu mer kunna betjäna rörelsen och öka flexibiliteten, säger Carl-Olof Nilsson från Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet, PSK.
Därför finns också, förutom representanter från PSK, skolledning och personal också två personer från församlingar med i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har också mött Pingsts ledning och verksamhetschefer för att få deras synpunkter på Viebäcks framtida verksamhet.
När det här skrivs har förslaget ännu inte överlämnats till styrelsen, men Carl-Olof Nilsson påpekar att när det sker innebär det inte att allt är hugget i sten på långa vägar.
Ä Det kommer att bearbetas vidare, säger han.
Drivs utan internat
Några utsikter om att tiderna förändras och internatet skulle behövas framöver, tror inte Carl-Olof Nilsson på.
Ä Faktum är att av alla folkhögskolor som startats under senare år, drivs de allra flesta utan internat. En bidragande orsak, som är positivt ur ägarperspektiv, är att bidragen per elev från stat och landsting är precis lika stora, vare sig det erbjuds internat eller inte. Så var det inte när jag började arbeta inom det här området, säger Nilsson.
En orsak till att internatsrummen står tomma är förstås att ungdomar i dag har andra preferenser när det gäller boende, möjlighet till fritidsaktiviteter med mera.
Ä Där har Viebäck självklart svårt att konkurrera genom sitt läge, där det är långt till tätorter och de allmänna kommunikationerna begränsade, säger Kjell Olsson.
Samtliga är informerade
Flytten från Viebäck och internatet innebär givetvis förändringar när det gäller personalen. Samtliga berörda är informerade sedan länge. Trygghetsrådet är inkopplat liksom andra åtgärder som ska underlätta så långt det går.
Ä Vi har dock en del pensionsavgångar som ligger nära i tiden, vilket minskar det antal som kommer att beröras direkt av förändringarna, säger Carl-Olof Nilsson.