Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

"Vi välsignade dem in i uppgiften"

Botkyrka pingstförsamling har avskilt paret Mörlings till ledare för Tjugofyrakyrkan. Pastor Beryl Lindeman har stöttat paret på vägen in i den nya uppgiften.

Vilken var första reaktionen hos dig och församlingsledningen inför den nya församlingsbildningen?

Ä Vår församling bär inom sigen stark vision att plantera församlingar i södra Stockholm. Här har Nicklas och Lydia varit med länge och blivit ”smittade
av tänket”.
Ä Nicklas har arbetat med mig i många år och delade tidigt sina tankar med mig, Jag har stött honom hela vägen. När det var dags för dem att gå vidare var jag beredd och församlingsledningen tog emot det med full förståelse.

Hur togs det emot i församlingen som helhet?
Ä Församlingen, som lever med pionjärtanken, var positiv. Vi fick avskilja Lydia och Nicklas till tjänst och sända dem ut i ett spännande uppdrag.
Hur hanterade ni att tio unga från församlingen skulle gå tillsammans med Mörlings?
Ä Det innebar förstås en del smärta. Men sådant ingår när vi vill vara med och utbreda Guds rike. Vi samtalade med var och en och kunde sedan välsigna dem in i uppgiften.
Skulle Tjugofyrakyrkan kunna vara en del av ert arbete?
Ä Absolut. Vi hade gärna sett oss som moderförsamlingen, men efter flera samtal valde de ett ”systerförhållande” i stället.
Hur ser era relationer ut i dag?
Ä Vi ”nätverkar”, träffas som ledare och ber för varandra. Jag möter gruppen och församlingen lyssnar gärna när Nicklas predikar hos oss.
Vilka är dina råd till andra församlingar inför liknande situationer?
Ä Var lyhörd! Varje församlingsplantering är unik i plats, kontext och personer som bär kallelsen.
Ä Var beredd på att det gör ont att sända flera medlemmar ur din församling till uppdraget, men minns att vi utbreder Guds rike tillsammans.
Ä Välsigna Ä och ni kommer att bli välsignade!
Ä Försäkra dem om att ni står bakom i framgång, i svårigheter och misslyckande.
Ä Var vaksam över att tiden och förutsättningarna är rätt Ä att det finns ekonomisk bärighet och ett kollektivt andligt ledarskap.