Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Vi törstar efter vårt ursprung

Den högsta kärleken till Jesus Kristus, hur uttrycker man den? Kan den möjligen beskrivas som en helig passion, en eld, en hänförd sång?

Hjärtats allra djupaste kärlek – det vackraste som existerar i denna världen. Men i en sekulariserad omgivning är denna kärlek obegriplig och näst intill vansinnig. Helig dårskap. I stället dricks det friskt ur andra brunnar. Vi ersätter Gud med tekniker som mindfulness, nyandlighet eller hinduisk yoga. Vi behöver kurser i stresshantering och konflikthantering, så att vi kan få ihop våra överbelastade liv, där Gud inte får plats. Och funkar inte det så är alkohol eller droger alltid en flyktväg. Eller varför inte en resa, bort från vardagens tristess, för att fly vår innersta längtan likt profeten Jona.
ÄNDÅ TÖRSTAR VI SÅ EFTER vårt ursprung. Längtan är egentligen oemotståndlig, om vi bara lyssnar till vårt hjärtas allra innersta. Vi bär på en hemlängtan därför att vi har våra rötter i Gud. Och när vi till sist nått vägs ände räcker inga surrogat eller droger till mot Gud. Den otillfredsställelse vi bär i vårt innersta kan bara han släcka – det är han själv som är svaret på våra böner. Det är som kyrkofadern Augustinus skrev på 400-talet: ”Han är dold för att man ska söka och finna honom. Han är omätlig för att man skall fortsätta att söka honom sedan man funnit honom.”
Ja, Gud är en kärlekens förtärande eld. En som väcker helig fruktan och oemotståndlig kärlek. Därför duger det inte att följa samtidens smågudar, ”dödliga egentillverkade kramdjur” utan kraft. Bara en sak duger, att lovsjunga honom som skapat hela världen.
OCH VI BEHÖVER SÅNGFÖRFATTARE i dag som kan beskriva denna hemlighet med olika tonspråk. Människor som är fångade av Jesus och hans namns ära. Författaren Richard Rolle skriver i en bön: ”Herre Jesus, jag ber dig att du i din kärlek skänker mig hänförelse utan hejd och åtrå bortom allt mått, att du låter mig längta utan sans, brinna utan besinning.” Om det fanns några fler som levde och bad så, tror jag att det skulle bli väckelse i Sverige. För det är något med Jesus. Enligt Bibelns framtidsvision ska allt en dag sammanfattas i detta enda namn.
Om det borde vi sjunga.