Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Vi hör ihop

Varje dag får 42 500 människor lämna sina hem till följd av krig, konflikt eller brott mot mänskliga rättigheter. Det är ett Borlänge om dagen. I skrivande stund rasar debattens vågor höga i Sverige, om de ökade kostnaderna för flyktingmottagande och svenskars oro för sin egen välfärd. Vi hör rop om stängda gränser, och attacker mot dem som lyckats fly hit. Det oroar mig djupt att vi inte kan se att världen är en, och att vi hör ihop.
Om man skulle förvandla världen till en by med 100 invånare, och behålla alla proportioner, skulle den rikaste äga 65 gånger mer än de 50 fattigaste tillsammans. Så orättvist är det. I det som nu sker i Sverige, och efter att nyligen ha besökt tre olika konfliktländer med många flyktingar, har ordet solidaritet fått nytt liv.
Grunden för medkänsla finns nåde i GT:s texter om Guds hjärta för den utsatte, främlingen och änkan, och i Jesus och den första församlingens exempel. Det handlar ur Bibelns perspektiv inte om att tycka synd om människor. Det handlar om att stå upp för den som behöver det, för att vi hör ihop (Jes. 58:6–11).

NÄR JESUS TRÄDER IN I TJÄNST lyfter Han fram vad det innebär att vara andefylld (Luk 4:18–19), med målet att sätta människor fria. Självklart talar Jesus om andlig frihet. Men det handlar också om frihet från till exempel slaveri (det finns cirka 30 miljoner slavar i vår värld), fattigdom (30 000 människor dör av hunger varje dag), samt förtryck och våld (varje dag utsätts exempelvis 36 kvinnor för sexuellt våld i DR Kongo).
Mitt i dagens kriser finns vi som Pingströrelse, med en stolt historia, där vi åstadkommit mycket för hela samhällen och enskilda människor, både i Sverige och i världen. Jag ber att vi ska fortsätta öppna våra hjärtan, händer och hem för människor i nöd.
Vi hör ihop, och delar en värld. Detta uttrycks tydligt i de 17 globala fattigdoms- och hållbarhetsmål som nyss antagits av FN. Miljontals människor världen över har här varit med och tänkt och tyckt. Vi är många som vill skapa ett bättre samhälle, och som vägrar att fragmentera och dela upp världen i ett vi och dem. Det är inte i själviskhetens och de stängda gränsernas värld som vi mår väl som människor.
Orden tillsammans och varandra behöver få revolutionera våra liv igen.