Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer
Daniel Alm är föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan.

Daniel Alm är föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan.

Vi behöver en våg av sociala insatser

I Apostlagärningarna 16:14 står det: ”En av dem som lyssnade hette Lydia. Och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon tog till sig det som Paulus predikade.”
Den första personen som öppnade sig för evangeliet på europeisk mark var en kvinna, företagaren Lydia. Paulus hade sett en makedonisk man be om hjälp i en nattlig vision och den första skörden på europeisk mark i Makedonien blev alltså en kvinna. Lydia verkar ha haft trons drivkraft och goda ambitioner, hon var en naturlig ledare i den nyfödda församlingen i Filippi.
Det händer att pingströrelsen kallas för kvinnornas religion. Jag tror att den benämningen kan komma från både kvinnornas antal och deras betydelse för vår rörelse. Vi är också en rörelse som från början haft internationella kopplingar, våra rötter kommer både från Mellanöstern och USA och vi har alltid haft en stark social prägel. Jämställdhet, internationella kontakter och diakonal medvetenhet borde vara självklarheter för Andens folk.
När väckelsen på Azusa street bröt fram fanns flera kvinnor med som hade stor inverkan. Händelserna där hade en föregångare i det som skedde 1901 i Topeka, Kansas. Precis som i Filippi var det också i Topeka en kvinna, Agnes Ozman, som först öppnade sig och tog emot Andens gåva. Kvinnorna har varit pionjära, öppna för Andens verk och redan från början delaktiga i ledarskap.
Där fanns andra kvinnor som Julia Hutchins, Lucy Farrow, Jennie Seymour och Rachel Sizelove. Om vi tar Rachel Sizelove som exempel blev hon en bärare av pingstväckelse från Azusa till Springfield där senare världens i dag största pingstsamfund, Assemblies of God, bildades. Dessa kvinnor förkroppsligar det pionjära, hängivna och engagerade. Redan från början fick vi en karismatisk men också folklig och social inriktning vi behöver utveckla också i dag.

Joels profetIa om Andens gåva över alla betyder med självklarhet att alla kan tjäna Gud, män och kvinnor, unga och gamla. Människan återfår sin värdighet i andeuppfyllelsen.
Lewi Pethrus sätter goda ord på det när han skriver: ”Det har förefallit mig många gånger, som om den andliga nådegåvan endast varit en utom-ordentlig stegring av en hos personen förut befintlig naturlig utrustning.”
Jag ser framför mig en ny våg av kvinnor och män i ledarskap, av utökade sociala kontakter och insatser i församlingar som bryr sig, allt doppat i denna ljuva och djupa ström andeuppfyllelsen betyder. Det kommer att innebära så mycket av det vi skissar i vår framtidsbild och kommer att förmedla hopp till de som saknar hopp.
Vägen framåt är karismatisk och diakonal, vägen dit är att vi alla får vara i tjänst. Kom helig Ande över oss som du kom över både Lydia och Paulus.