Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

"Vi är här för att predika de goda nyheterna"

Pelle Hörnmark utmanade på årets Rådslag

Intensivt och inspirerande. Så kan man sammanfatta årets Rådslag. Formella val, årsredovisningar, festmiddag, avtackningar, samtalsfrågor och visioner blandades under de två dagarna i Norrköping och i avslutningen fick arrangörerna ta emot stående ovationer av de församlade ombuden. Säkert åkte många hem med Pelle Hörnmarks ord om en pingstton som präglas av ”ingen fördömelse, bara förlåtelse och lite mer Jesus anamma” ringande i öronen.

Rådslaget samlade omkring 300 ombud från pingstförsamlingar runt om i landet. De var ombud för Pingst Ä fria församlingar i samverkan, riksföreningen och trossamfundet, för PMU InterLife, Ibra Radio Federation, TV Inter Club, Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet, Pingst Ung, LP-verksamhetens ideella Riksföreningen och Distansbibelskolan ICBI.
Som ordförande fungerade Hans-Eric Bylund, Härnösand, och Malin Nyström, Göteborg, och de lotsade smidigt ombuden genom den digra dagordningen och höll vänligt men bestämt ordning och reda och såg till att talarna höll sig inom tidsramarna.
Ombuden fick användning för sina röstkort vid bara ett tillfälle. Det handlade om en första röstning omkring en stadgeändring i Pingst Ä fria församlingar i samverkan. De kan ändras först när ytterligare ett Rådslag röstat för det.
Det som omröstningen gällde var för eller emot förslaget att det ska räcka med att en medlemsförsamling godkänner en ny.Tidigare har det varit fem, men Finspångs pingstförsamling önskade att det i stället skulle vara två.
Styrelsens förslag gick dock igenom med god marginal, liksom de övriga förslagen till stadgeändringar som bland annat ger styrelsen möjlighet att avyttra fast egendom och att det ska vara Rådslaget som väljer ledamöterna i styrgrupperna och inte som nu endast nominerar dem.
På fredagskvällen fick ombuden avnjuta en trerätters festmiddag, under vilken också avtackningar av avgående ledamöter gjordes.

Senare på kvällen tog föreståndare Pelle Hörnmark till orda och talade om Pingst.2, en uppgraderad pingströrelse, som han menade borde präglas av en kärleksfull ton. Han sammanfattade det hela i orden ”Ingen fördömelse, bara förlåtelse och lite mer Jesus anamma”.
Hela hans predikan finns att titta och lyssna på på www.pingst.se Han utmanade alla att inte låta sig provoceras av människor och deras gudlöshet och sekularisering, utan att i stället älska dem, för att de är människor och för att de ska få del av Guds välsignelser.
Ä Vi är inte här för att döma utan för att predika de goda nyheterna. Vi behöver lära oss att älska svenskarna.
Han talade om behovet av att bli döpt i den helige Ande, och inte i första hand för att tala i tungor utan för att kunna älska andra människor.
Ä Det sanna beviset på karismatik är den genuina kärleken till människor, sa han.
Därpå följde nattvardsfirande, som leddes av Ingrid Svanell, verksamhetsansvarig för Pingst Nationellt, och där Pingststyrelsens medlemmar tjänade som nattvardstjänare och förebedjare.
Lördagen dominerades av samtal omkring församlings – plantering, där riktlinjer för arbetet antogs (se sid 13), förslaget till ny pastorsutbildning, tillsammans med EFK och Alliansmissionen, där styrelsen fick mandat att fortsätta processen enligt vissa premisser (se sid 8) och om generationsutmaningen. Samtliga frågor lockade många talare.