Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Verktyg för bibelstudier

Den nya kursen BIBEL DISTANS, kopplad till Kaggeholms folkhögskola, har tillkommit för att ge enskilda och församlingar verktyg för det egna bibelstudiet.

Samuel Klintefelt, som är pastor i Mälarökyrkan på Ekerö, är delvis tjänstledig därifrån, för att arbeta med den nya kursen Bibel Distans, som administreras genom Kaggeholms folkhögskola och där deltagarna får tillgång till föreläsningar och material via webben.
– Vår utgångspunkt är att Bibeln är Guds ord och att vi tror att bibelläsandet behöver stärkas, säger han.
Därför ligger betoningen i Bibel Distans på träning i att hitta verktyg för att på ett metodiskt sätt själv kunna studera
bibeltexterna. I grundkursen handlar det om hur man utifrån olika perspektiv kan närma sig Filipperbrevet.
– Målsättningen är att lära ut en metodik som sätter sig i ryggmärgen och som leder till ett förstärkt och fördjupat bibelläsande. Det handlar om att observera, tolka och tillämpa texterna, säger Samuel Klintefelt.
– Föreläsningarna kan till exempel handla om hur man på olika sätt kan läsa en text; som reporter, som detektiv eller som brevbärare, säger Samuel Klintefelt.
Olika utgångspunkter leder till att man frågar sig, ser och undersöker olika saker.
Som enskild kan man följa kursen på kvartsfart med Samuel Klintefelt som distanslärare och räknas då in bland de studerande på Kaggeholms folkhögskola.
Om en församling vill använda sig av Bibel Distans är förslaget att göra ett upplägg på tio veckor, med en tvåtimmars
samling i veckan, uppdelad i två pass, inramat av någon eller några lokala ledare. Under hösten har sju stycken församlingar testat upplägget och responsen har varit god. Grupper, i varierande storlekar mellan 15 och 50 personer har deltagit.
Pingst har gått in med medel för att göra den här satsningen möjlig, och pilotförsamlingarna har fått delta utan kostnad.
Då har det ingått både föreläsningar och ett specialframtaget övningsmaterial.
– Nu fortsätter vi att utveckla konceptet. Under våren finns det möjlighet för fler församlingar att prova detta och under året kommer vi att erbjuda fler bibelböcker att studera.
– Vårt syfte och mål är att hjälpa människor i deras egna läsande av Bibeln, säger Samuel Klintefelt.

Fotnot: Intresserad? Se www. kaggeholm.se/bibeldistans eller kontakta samuel.klintefelt@kaggeholm.se, 076-547 09 13