Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Andreas Ardenfors, verksamhetsledare för Pingst Församling, ser fram emot att få vara med och aktivt och strategiskt arbeta för att nå Unga Vuxna. Mattias Sennehed, pastor i Europaporten i Malmö, är sedan årsskiftet Pingsts konsulent för Unga vuxna på 20 procent. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

Andreas Ardenfors, verksamhetsledare för Pingst Församling, ser fram emot att få vara med och aktivt och strategiskt arbeta för att nå Unga Vuxna. Mattias Sennehed, pastor i Europaporten i Malmö, är sedan årsskiftet Pingsts konsulent för Unga vuxna på 20 procent. FOTO: ULRIKA RAMSTRAND

”Växa till och inte bort”

Unga vuxna som växer till i tron och inte bort. Det är vad Mattias Sennehed, ny konsulent på Pingst med fokus på Unga vuxna, vill se.

Mattias Sennehed är en av pastorerna i Europaporten i Malmö, där en del av hans ansvar just handlar om unga vuxna. Han brinner särskilt för den gruppen och har haft dem som särskild målgrupp i 15 år. Genom Pingst ung har ett evangelisationsarbete bland studenter kallat Mosaik funnits i åtta år, och för fyra år sedan lanserades nätverket YA!- young adults.
-Pingst ung har gjort ett fantastiskt och viktigt jobb, men det känns också naturligt att det nu blir en del av Pingst: församling. Det är inte gamla tonåringar utan unga vuxna vi talar om, vi går miste om mycket som behövs i den vuxna rörelsen om det gruppen inte anses vuxen nog att vara med och ta ansvar, menar Mattias.
– Vi i kyrkorna är bra på arbetet för barn och ungdomar mellan 0 och 18 år, men vi behöver perspektivet efter 18 också, säger han.
– En del frågar mig om hur länge ska man behöva ”dalta”, och då svarar jag att det är rimligt att vi har ett extra fokus upp till 25, fortsätter Mattias och hänvisar till att forskningen visar att det är under åren mellan 16 och 24 som grundläggande värderingar formas. Så vi måste utöka medvetenheten och det fokuserade arbetet minst 5 år längre än vad vi vanligtvis gjort hittills i kyrkorna, blir hans slutsats.
Det är en åldersgrupp, där man riskerar att bli lite bortglömd, säger Mattias. Många flyttar till andra orter för att plugga och då finns risk för att församlingsengagemanget planar ut och tron blir mindre viktig om man inte blir uppfångad på den nya orten.
Som konsulent kan han dela med sig av tips på vad man kan göra både som sändande och mottagande församling. Till exempel kan en avskedsmiddag med förberedande undervisning, någon form av sändningsceremoni för de som flyttar till annan ort och fortsatt relation med någon från hemförsamlingen som inte är ens förälder, göra stor nytta.

Mattias önskar att församlingarna på alla de orter runt om i Sverige där det finns universitet och högskolor i ännu högre grad än nu ska inspireras och utmanas till aktivt arbete för att ta vara på de inflyttande unga vuxna.
– Pingst har en utmaning här. Det är ett legitimt ärende och ingen bifråga, säger Mattias.
Andreas Ardenfors, verksamhetsansvarig på Pingst Församling, ser den nya konsulenttjänsten som ett strategiskt sätt för Pingst att vara med och bidra till ett ökat nationellt samarbete och att mer resurser satsas på unga vuxna och studenter.

Mattias tycker att han redan ser en positiv utveckling.
– Ja, allt fler församlingar utser någon att vara pastoralt ansvarig för unga vuxna, anställd eller inte är inte avgörande, men det viktiga är att det finns en medveten strategi och att någon bär arbetet över tid.
Konsulenttjänsten Mattias har sedan årsskiftet är på 20 procent av en deltid.

Fotnot: Vill du komma i kontakt med Mattias eller ha mer info om YA! spana in www. pingst.se/YA