Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Vårtecken

Ett säkert vårtecken redan i februari här på Västkusten är Båtmässan. Jag tillhör nog ändå dem, som trots ett stort intresse för båtar ändå värdesätter naturens högmässa före båtlivets folkmassa, gärna i kombination med vårtal och manskör! Men jag antar att det där med vårtecken är något ganska personligt och starkt präglat av var i landet vi bor. Själv ser jag redan nu fram emot att få möta ”sångfåglar i Lyckseleregionen” i början av maj – spännande!

Vårtecknen i sång- och musiklivet – finns de? Det ligger hos betraktaren själv att upptäcka dem. Våren kan som bekant passera oss obemärkt – om vi inte är närvarande. Mitt i smällkalla januari kunde vi följa en spännande artikelserie i Dagen om ”Kristen musik – Flipp eller Flopp”? Artikelserien engagerade och läsarna reagerade.
Jag tror/hoppas det goda samtalet fortsätter. För som bekant så blir det inte sommar ”i fall inte nå´n sätter fart…” .
Stanley Sjöberg gav sitt bidrag i samtalet i form av en intressant insändare den 17 januari i samma tidning. Han efterlyste större ”teologisk medvetenhet” i kyrkomusiken. Vad säger du? Behövs det? Hur som helst vet vi i alla fall av kyrkomusikens historia att musik och teologi alltid har haft en avgörande koppling. ”Musiken i Kyrkan har under historiens gång alltid varit föremål för heta diskussioner. Dagens debatt är knappast mindre intensiv”, skriver Henrik Tobin, själv kyrkomusiker och före detta prefekt vid Musikhögskolan i Göteborg i sin bok ”Den underbara harmonin” ,Verbum 1996. Kanske ett boktips i väntan på att snön smälter?

PS. ”Ögonblick som förändrar” – Nordisk konferens om kreativ kommunikation med Nancy Beach, 3-4 mars Göteborg. Kanske blir också detta ett vårtecken på Västkusten?