Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Vårmöte i januari

Följ det senaste inom kristna litteraturen Mejla idéer till staffan.swahn@pingst.se

Redan i januari var jag med om årets första Vårmöte. Bokförlaget Libris har ett sådant möte varje januari när återförsäljare och informatörer blir inbjudna att ta del av förlagets vårutgivning. Ofta medverkar några av de aktuella författarna och ger på det sättet extra draghjälp för de nya böckerna.
Årets träff var en ”höjdare” på flera sätt. De medverkande författarna plus Libris egna redaktörer, som presenterade hela utbudet, gjorde fantastiska insatser och temperaturen för de aktuella böckerna steg påtagligt allteftersom timmarna gick.
Mest uppmärksamhet fick författarna Ingela Agardh (Den största nyheten), Runar Eldebo (Tillbaka till Jesus), Erik Bengtsson (Amish) och Göran Skytte (Omvänd). Alla fyra gav prov på sin personlighet och sitt författarskap och Libris är verkligen att gratulera till dessa bokutgivningar denna vår.

Ingela Agardh och Göran Skytte berättar båda två om vägen till tro på Gud. Att vara mediekändis sedan många år genom gediget journalistiskt mångårigt arbete, gör deras livsberättelser till något speciellt. Numera går ganska mycket tid åt för de båda att var för sig resa runt och ge sin berättelse och många är intresserade att höra dem. Att de nu har var sin bok att hänvisa till gör inte saken sämre.
Göran Skyttes bok fanns utgiven redan när vi möttes i Örebro. Själv gjorde jag en ny upplevelse samma kväll när jag kom hem till Jönköping – jag läste ut hela boken innan lampan släcktes! Det har aldrig hänt mig tidigare, men boken gick inte att lämna. Jag tillhör ju den generation som sett och läst Göran Skytte under många år och då blir det verkligen intressant att ta del av hans väg till tro.
Han talar mycket om den helige Ande. På ett sätt som en ”gammal pingstvän” mår bra av, fräscht och personligt.
Runar Eldebos Tillbaka till Jesus är en mycket närgången bok. Mycket tänkvärd och förhoppningsvis påverkar den mig och andra att ha rätt fokus.
Vårmöte redan i januari. Nu stundar många vårmöten och om en bok finns med kan det bli en härlig vår.

———————————————-

OMVÄND – Göran Skytte
Libris
1967 lämnade Göran Skytte Svenska kyrkan. 28 år senare, 1995, begärde han att åter få inträda i Svenska kyrkan som medlem. Det första beslutet grundades på övertygelsen ”Gud finns inte, Marx har rätt, religionen är ett opium för folket”. Det andra beslutet, att återinträda, grundades på övertygelsen ”Gud finns, Gud vill något med mig, jag vill vara kristen”. Numera räknar han sig som aktivt troende kristen. Samtidigt är han en rationell och kritiskt lagd journalist och samhällsdebattör som inte har några som helst grundläggande problem att förena tro och vetande.
Göran Skytte berättar i boken Omvänd rakt och öppenhjärtigt om sin andliga resa.

TILLBAKA TILL JESUS – Runar Eldebo
Libris
Runar Eldebo ställer tre frågor: Vad skulle Jesus göra, säga och tänka om han levde bland oss som människa i dag?
Författaren föredrar att kalla sig en efterföljare till Jesus framför att kalla sig kristen. Det är personen Jesus som fascinerar honom mer än annat – inte riter eller ritualer. Den underliggande frågan är förstås: Vilka konsekvenser skulle svaren på frågorna få för oss, vi som vill vara Jesu lärjungar och göra som han?
Runar Eldebo vill se på Jesus så som evangelierna talar om honom och få kristen tro att bli en sann livsstil.

JESUS FRÅN NASARET – Benedikt XVI
Artos förlag
En biografi om Jesus, den Jesus som är både Gud och människa. Påven Benedictus XVI, teologen Josef Ratzinger, vill visa på evangeliernas Jesus som den verklige historiske personen Jesus och hoppas att också läsaren ska kunna se det att denna gestalt är mycket mera logisk och även historiskt sett mycket mera begriplig än alla de rekonstruktioner som vi fått möta under de senaste årtiondena.

MIN LYSANDE PLAN – Katherine Paterson
Libris
För bokslukare mellan 7 och 12 år. Riktigt rättvist är inte livet i Leonardstown. R