Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Världspingstkonferens i Surabaya nästa år

Jack-Tommy Ardenfors hoppar på många svenska besökare

– Jag hoppas på att en stor grupp från Sverige ska åka till konferensen i Surabaya. Pingstvännerna i Asien präglas av en obändig segertro och vi har mycket att lära av dem. Det säger pastor Jack-Tommy Ardenfors, som är Sveriges representant i den kommitté som förbereder Världspingstkonferenserna.

Värd för nästa års Världspingstkonferens är Betaniaförsamlingen i indonesiska Surabaya. Konferensen kommer att hållas i församlingens kyrka, som rymmer 25 000 personer.
När vi i väst tänker på Indonesien är det ofta katastrofer som jordbävningar, vulkanutbrott och terroristdåd som dyker upp först. Och att det är ett land med väldigt många muslimer.
– Men det finns också väldigt många kristna i landet, säger Jack-Tommy Ardenfors.
Rapporter om förföljelse och attacker mot kristna kommer då och då, men det är inte hela bilden. Han berättar till exempel att när Surabayaförsamlingen hade en lokal konferens i somras så fanns två imamer från staden med på hedersplats.
Programmet under Världspingstkonferensen planeras i huvudsak av den lokala kommittén, men talarna och delegaterna kommer från hela världen. Det är en offentlig konferens, öppen för alla intresserade.
Jack-Tommy Ardenfors hoppas på att många svenskar ska vilja resa till Surabaya och besöka konferensen som hålls mellan den 17 och 20 juli 2007.
– Det är billigt både att äta och bo i Surabaya och förhållandevis billigt att flyga dit också, säger han.
Att svenskar finns på plats i Surabaya ser Jack-Tommy Ardenfors också som viktigt, eftersom konferensen 2010 ska hållas i Stockholm.
– Inte minst med tanke på stafettkänslan inför den.
Filadelfiaförsamlingen i Stockholm tillsammans med Pingst – fria församlingar i samverkan står som inbjudare till 2010 års konferens. Under årets predikantvecka kommer en samling inför den att äga rum.
Jack-Tommy Ardenfors har suttit i världspingstkommittén i omkring 15 år.
– Det är en ren stimulansupplevelse, säger han. Man möter kolleger från hela världen och blir vän med dem.

Fotnot: För mer information se www.bethany
graha.org. Längst ner på sidan går det att klicka fram en engelsk version.