Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Världspingst­konferens i Stockholm

Den norska pingströrelsen går in som samarbetspartner och med­arran­gör av Världspingstkonferensen 2010. Därmed kan den hållas i Stockholm i enlighet med de ur­sprung­liga planerna. – Det är förstås väldigt glädjande, säger Sten-Gunnar Hedin.

I januari såg det först ut som om Sverige måste avstå från värdskapet för Världspingstkonferensen 2010. De stora strukturella och ekonomiska förändringarna inom Pingst – ffs och Filadelfia Stockholm satte käppar i hjulet.
Men när den norska pingströrelsen i februari beslutade gå in som medarrangör ändrades läget radikalt.
Frank Henning Holm, som under ett par år jobbat som projektledare för 100-årsfirandet av norsk och europeisk pingstväckelse, går in som projektledare för Världspingstkonferensen 2010. Han har vana vid den sortens arbete, eftersom han 1992 hade ansvaret då konferensen hölls i Norge.
Nu pågår ett intensivt arbete, bland annat med att hitta lämpliga lokaler och sponsorer. Det norska företaget Morgenstiernen, där Frank Henning Holm är delägare, är en möjlig sådan, liksom svenska Dagengruppen.
–­ Nu får vi kraftig hjälp att lyfta hela det nordiska perspektivet, säger Sten-Gunnar Hedin.