Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här
Integrationskonferensen i Botkyrka pingstförsamling samlade cirka 140 deltagare. FOTO: MARIA LEVANDER

Integrationskonferensen i Botkyrka pingstförsamling samlade cirka 140 deltagare. FOTO: MARIA LEVANDER

Världen står utanför vår dörr – släpper vi in den?

Att integration är en blandning av kärlek, glädje, uppoffringar och motgångar kom tydligt fram under konferensen Här och nu i början av februari. Rubriken säger vad många församlingar har upptäckt: människor, som varit föremål för böner och mission långt borta, kommer idag till våra svenska kyrkor.

Runt 140 deltagare var samlade i Pingstkyrkan i Tumba för att dela erfarenheter och inspireras till krafttag i den utmaning som församlingarna står inför. Inbjudare var Pingst Integration, IBRA och Botkyrka pingstförsamling. Iögonfallande många unga killar med ursprung i Afghanistan och Iran syns bland deltagarna, uppblandade med övervägande medelålders/äldre kvinnor och män.
Konferensen inleds med positiva rapporter. De senare åren är det ju många afghaner som kommit till Sverige som ensamkommande och under konferensen får vi höra att många afghaner kommer till tro.
Masoud Ghorbani från Afghanistan som jobbar i en kyrka i Grekland berättar att han har fått se många afghaner bli frälsta och döpta på sin väg genom Europa.
– Vi tror Gud vill använda oss för att nå dessa människor. Vi förstår inte Guds tankar, men i framtiden kommer vi att se att Gud har gjort något mycket stort, säger han.
– Vi känner till en 40–50 kyrkor i Turkiet som består av iranier/ afghaner, säger Margretha Poulsen, från Elam Ministries. De turkiska kristna har det mycket svårt i Turkiet, men myndigheterna lämnar dessa iransk-afghanska kyrkor ifred.
Jag tror ingen är oberörd när det visas en film från en dopförrättning förra året i Turkiet då 199 personer från Iran och
Afghanistan döptes och glädjestrålande kommer upp ur dopgraven.
Men omvändelser bland afghanska och iranska flyktingar sker även här i Sverige. Amir Heidari (med iranskt ursprung) berättar att de har döpt runt 60 afghaner och iranier i Jönköpings pingstförsamling, där han är aktiv. Det finns idag frälsta afghaner och iranier över hela vårt land.
Under konferensen hölls ett seminarium om ledarskap på dari (språk som ligger mycket nära persiska). Nästan 50 afghaner/ iranier deltog, från många olika platser. Pastorerna Hans Erik Bylund (Tumba), Tatta Lennartsson (Uppsala/IBRA) och Christian Mölk (Härnösand) presenterar några förebilder från Bibeln. Som Barnabas och Rode som trots rädda/tvivlande församlingsmedlemmar förespråkade att släppa in nya i gemenskapen.
– Vi ska försvara de nya och släppa in dem! uppmanar Hans Erik Bylund. Vi kristna bör stå i spetsen för integration i vårt land. Om vi lyckas kommer det att bli väldigt bra!
– Liksom Noa spikade på något han inte förstod vad det skulle bli, spikar vi nu i församlingarna på något som bara Gud vet resultatet av! menar Tatta Lennartsson.
Utbudet av seminarier/workshops speglar vad Pingsts Integrationsråd ser behov av att ta upp i församlingarna; Språkcafé, Bibelundervisning, Kommunikation med muslimer, Asylprocess och överklagande.
På workshopen om språkcafé delar Ingela Wikström och Melica Hammarström från Härnösand och Elisabet Bylund från Botkyrka med sig av sina erfarenheter. Deltagarna ger också input från sina orter där man startat caféer utifrån de lokala behoven. Många nyanlända lider av sysslolöshet, saknar gemenskap och får inte praktisera svenska.
Hur språkcaféerna är utformade varierar; från regelrätta svenska-lektioner till informella samtal runt fikabordet. Men viktigt är att fokusera på ”en funktionell svenska” som kan handla om att lära sig orden för olika kroppsdelar, eller öva på en anställningsintervju eller diskutera aktuell svensk politik.
Flera församlingar har fått med personer som inte är med i församlingen som volontärer till sina språkcaféer. Dock saknar många unga volontärer, vilket man gärna skulle se fler av då många ensamkommande besöker språkcaféerna. På många platser har Språkcaféerna lett till att personer har blivit kristna och döpta. De som jobbar med språkcaféer betonar hur mycket glädje det innebär.
På seminariet som handlar om asylprocessen förflyttas vi till en annan verklighet. Den bistra. Många som engagerar sig för flyktingar dras in i en slitsam asylprocess med en snårskog av regler som man bör känna till. Talaren Bengt Sjöberg, ”flyktingpastorn” har lång erfarenhet av detta och pratar om vilka regler som gäller och hur man gör när en flykting får avslag på sin asylansökan.
En afghan som blir kristen kan åberopa fruktan för förföljelse i hemlandet som asylskäl, men erfarenheterna visar att det ofta är mycket svårt att övertyga Migrationsverket. I ett panelsamtal med företrädare för Botkyrka kommun, BRIS, Pingst Roma och församlingar framkommer det tydligt att integrationsuppdraget måste vara ett gemensamt företag, där
församlingarna samarbetar med övriga positiva krafter i samhället. Integrationsresurser

Några kontaktförsamlingar inom Pingst:
Timrå Pingst för Afghanistan
Smyrna, Göteborg för Iran
Tumba Pingst för arabvärlden
Lidköping Pingst för romer
Uppsala Pingst för Eritrea

Lästips
Välkommen hit. Välkommen hem. Ett material med vägledning och råd i asylfrågor. Går att beställa från Pingst webshop.
Boken Tillsammans av Pierre Eriksson, Argument förlag. Exempel på integration i tio församlingar i Sverige.

Pingsts integrationsråd
För mer info se www.pingst. se/integration och Facebook: pingstintegration

 

image description
Panelsamtal

Panelsamtal under konferensen visar på vikten av att församlingarna samverkar med andra positiva krafter isamhället för att få integrationsarbetet att fungera. FOTO: MARIA LEVANDER