Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

"Vår sanna identitet finns i Kristus"

– Församlingen är den starkaste integrationsplats som finns. Det säger Wilberforce Bezudde, pastor för det internationella arbetet i Cityförsamlingen i Stockholm, där man valt att fokusera på tillhörigheten i Gudsriket i stället för på etnicitet eller nationalitet.

Wilberforce Bezudde är en av Pingsts församlingskonsulter, med särskilt ansvar för kontakt med invandrarförsamlingar. Men han är också en del i pastorsteamet i Citykyrkan i Stockholm sedan 2009.
Vi möts på hans expedition där. På väggen hänger en stor världskarta, en målning som ser ut att komma från Wilberforces hemland Uganda och på hyllan bakom skrivbordet står en hel samling med bordsflaggor från olika  länder.
Wilberforces uppdrag i Citykyrkan är att vara pastor för den internationella delen av verksamheten, som delar äldstekår och vision med den svenska delen. I stället för att betona etnicitet eller nationalitet så bygger man hela församlingen kring ett gudsrikestänkande, en ”Kingdom culture”, som Wilberforce säger på engelska, som är språket han helst talar. Det är kring detta vi träffats för att samtala om.
– Vi uppmuntrar alla att se en större bild än sin egen nationalitet, det blir mycket intressantare och mer spännande när vi möts i gemenskap över gränserna. Församlingen är den platsen där olika människor med olika bakgrunder kan enas, menar han.
– Det är den starkaste integrationsplatsen som finns. Kyrkan är Guds rike på jorden och vi ska reflektera det.
Han betonar flera gånger att alla är en del av samma församling, även om några firar gudstjänst på engelska.
I dag har Citykyrkans internationella grupp kontakt med cirka 300 personer, varav 270 är medlemmar.
Gruppen möts till gudstjänst på engelska på söndagseftermiddagarna, till bönemöten och bibelstudier under veckorna och varje dag får medlemmarna ett sms med ett bibelord och en liten utläggning kring det. I den internationella gruppen f inns hela 26 nationaliteter representerade. Men, det är alltså inte det man lägger fokus på, förklarar Wilberforce. Utan det är Gudsrikestanken man bygger på.
– Det är det som gäller, oavsett nationalitet, sen kan gudstjänsterna hållas på olika språk. Vi är delar av en helhet, som har en enad ledning, samma äldstekår, samma vision, sjunger samma sånger och vill se gudsriket komma, även om vi ibland uttrycker oss på lite olika sätt.
Oavsett om gudstjänsterna hålls på engelska eller på svenska så är det Citykyrkans gudstjänst, förklarar Wilberforce.
I centrum står Kungen, det vill säga Jesus. Det innebär att varje människa är älskad, respekteras och äras, får sin sanna
identitet, att relationer kan växa, att bön och gudstjänstfirande är viktiga. Gudsriket finns på riktigt och manifesteras i under och tecken, vilket leder till ett utåtriktat sätt att leva där det är naturligt att dela med sig av sin tro och att utöva ett tjänande ledarskap.
Det är grundtankarna i hur  Citykyrkan arbetar. Det finns nedtecknat och beskrivet. Den som vill ansluta sig till Citykyrkan får delta i en kurs för nya medlemmar och där går man igenom de här gudsrikesvärderingarna, liksom varför det är viktigt att tillhöra en församling och en mindre bönegrupp.
– Vi ser på alla som Guds skapelser, inte som flyktingar, eller som en viss nationalitet. Med Jesus i centrum försvinner sånt där, och vi får vår sanna identitet i Kristus.
Wilberforce råd till nya svenskar är idag att söka upp en befintlig svensk kyrka, i stället för att starta en egen församling.
– Det är så bra att vara en del av en svensk församling, säger han. Vi som kommer från andra länder har ett uppdrag här i Sverige att dela med oss av vår entusiasm och eld och göra Guds vilja här och därför är det viktigt att stödja det som sker här.
Wilberforce refererar till missionärerna som kom från Sverige till Afrika och andra världsdelar och hur de byggde relationer på plats det första de gjorde. Nu tänker han att det behöver nya svenskar också göra.
– Många känner att de har en kallelse här i Sverige att arbeta för väckelsen och därför är det viktigt att göra det tillsammans med svenskarna. Vi är här för att bygga Guds rike och dela elden och föra med oss något.
Han talar om hur bönen för de olika språkgrupperna och nationaliteterna tillsammans.
– Vi inleder varje år med 21 dagars bön och fasta då vi tillsammans söker Herren.
– Det gör oss enade och Gud talar till oss tillsammans. Gud förenar oss.
Satsningen avslutas alltid med en gemensam gudstjänst, där visionen inför det kommande året stakas ut och varje år hålls flera gemensamma gudstjänster.