Välkommen hem

Ny bok om ny församlingskultur

I november, lagom till Träning för tillväxt-dagen i Anders Olssons hemstad Göteborg, blir det release av hans bok Välkommen hem. Den har underrubriken Ny församlingskultur i etablerade kyrkor. Under hösten kommer han att dela med sig av tankar i detta ämne på Träning för tillväxtdagarna.

Bokens målgrupp är framför allt ledare i etablerade kyrkor och Anders Olsson, pastor i Gileadförsamlingen i Göteborg, vill genom boken stödja dem i att tro på sin kyrka och våga tro på att förändring är möjlig.
Ä Det går att förändra, säger han, och jag kommer att berätta om hur vi gjort, men det betyder inte att alla måste göra likadant. Alla måste hitta sitt unika sätt men den här boken kan ge en del tips och sätta igång nya tankar.
Boken behandlar förändringsprocesser ur ett ganska brett perspektiv, men på Träning för tillväxt-dagarna kommer Anders Olsson att fokusera på hur gudstjänsterna kan bli mer välkomnande för nya människor. Det är också något man jobbat mycket med i hans egen församling.
Ä Det är söndagsgudstjänsterna som bygger kulturen och livsstilen i församlingen, säger han.
I Gileadkyrkan har man valt att jobba med söndagsmötena och med cellgruppsarbetet, det vill säga relationer, och låta det vara kyrkans två ben.
Gudstjänsten är ett överlägset sätt att nå nya människor genom, menar Anders Olsson. Stilen i hans egen kyrka präglas av designkänsla, media och musik för att presentera evangelium på ett nutida sätt.
Ä Men det viktigaste är att när Guds folk kommer samman så påverkar det människor. Atmosfär och relationer smittar av sig.
Men för att detta ska fungera så måste det givetvis kännas tryggt att ta med sina vänner, grannar och släktingar till sin kyrka. Man måste veta att språket är begripligt till exempel. Däremot behöver man inte tumma på budskap och teologi, menar Anders Olsson.
Ä Som jag ser det är det viktigt att språket inte blir för internt, säger Anders. Det kräver mycket av förkunnarna, men min erfarenhet är att det viktigaste är hur du talar, inte vad du talar om.
I hans egen kyrka inbjuder man till frälsningsbön genom handuppräckning varje söndag och nästan varje söndag svarar människor på den inbjudan. Så Anders Olsson vågar slå fast att människor i dag är öppna för evangelium.
Ä Visst kan det finnas en viss smärta och friktion i en förändringsprocess, där vissa verksamheter tas bort och får klinga ut, men jag tycker det uppvägs av att vi når nya människor, säger han.