Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Vägledning om migration

Välkommen hit. Välkommen hem är titeln på ett häfte med vägledning och råd i asylfrågor för församlingar och enskilda. Häftet är ursprungligen framtaget inom Evangeliska Frikyrkan, men har försetts med ett nytt omslag utarbetat för Pingst – fria församlingar i samverkan. Författarna till materialet är Sara Brunnegård, Theódoros Demetriádes, Markus Sand och Bengt Sjöberg. Häftet är i A4-format och 87 sidor tjockt. Utgångspunkten är frågor kring migration och asyl, som författarna fått från olika håll och försöker besvara. Ämnen som tas upp är till exempel hur Bibeln ser på
invandrare, religion och konversion, hur flyktingar mår och vad som händer när man kommer till Sverige.
Här finns också förklaringar kring olika begrepp som används kring migrationen och en lista med vanliga frågor och svar. Här finns också mallar och material kring rättsliga aspekter. Häftet finns att köpa via Pingsts webbshop under fliken Aktuella material från Pingst.