Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

VÅGA VISA VÄGEN

– Många föräldrar säger att det bara är av nåd som deras barn förblivit i tron, men jag tror att det handlar om målmedveten vägledning. Det säger Cilla Stjernberg som tillsammans med Alf B Svensson skrivit den nya boken Våga visa vägen till en tro som bär. I en tid då över hälften av alla barn från kristna familjer lämnar kyrkan och ofta gudstron, vill författarna ge föräldrar insikt om sin betydelse som andliga förebilder för barnen.

En fembarnsmamma ringde för några år sedan in till familjearbetet Tillsammans och sa: ”Ni har så bra råd om uppfostran och äktenskap, men det jag behöver hjälp med är hur jag förmedlar tron till mina barn. Alla andra råd blir oväsentliga om jag inte har denna insikt.”
Faktum är att antalet medlemmar i frikyrkorna skulle vara mångdubbelt större om inte så många barn lämnat församlingen och ofta tron på Gud.
Ä Detta är en realitet som vi inte pratat om förrän den allra senaste tiden, säger Alf B Svensson. Vi satsar mycket på Alphakurser och talar om hur vi ska nå ut, men inte om hur vi ska vägleda våra egna barn till en tro som bär, eftersom det är ett så svårt och känsligt ämne.
Kämpat i det tysta
Många föräldrar har inte vågat prata med pastorn eller andra medlemmar om sina problem då de känt sig misslyckade, och har i stället kämpat i det tysta. Samtidigt har allt fler förfrågningar kommit in till Tillsammans, och de seminarier som Cilla Stjernberg och Alf B Svensson hållit har alltid varit välbesökta.
Ä Det märks att detta är ett ämne som berör vuxna i alla åldrar. Det finns ett så stort behov av att tala om hur man får barnen att vilja gå till kyrkan, att lära känna Gud och att förstå att Gud vill att fler ska komma till tro, säger Cilla.
Vi har länge fått önskemål från föräldrar och far- och morföräldrar som besökt våra seminarier om en bok i ämnet.
Nu är den här, utgiven av Libris, och i sitt efterord skriver barnläkaren Lars H Gustafsson att det är just sådana här böcker som känns oumbärliga i dag.
Cilla Stjernberg är projektledare för Tillsammans, småbarnsmamma, uppväxt i ett icke kristet sammanhang, och har tidigare arbetat på barn- och ungdomsredaktionen på Sveriges television. Alf B Svensson är trebarnspappa, farfar, psykolog, föreläsare och författare till flera böcker.
Ä Det är nog ovanligt att man arbetar så tight som vi gör trots att jag är en 37-årig kvinna och Alf en 67-årig man. Vi berikar och kompletterar varandra genom våra olika perspektiv, säger Cilla.
Alf berättar om den sorg han sett hos de många vänner vars barn lämnat kyrkan, och Cilla om hur hon frågat sig vart alla kompisar från barndomens församlingsgemenskap tagit vägen. Hon har insett att många i hennes egen generation fått en alltför sträng uppfostran utan något eget val, som skapat bitterhet både mot föräldrar och mot församlingen. När de så fick egna barn var de fast beslutna om att inte tvinga på dem någon tro.
Ä Som söndagsskollärare såg jag hur många av barnen kom väldigt sällan eller inte alls till träffarna och det blev mycket svårt att bygga en kristen grund hos dem, säger hon.
Andlighet prioriteras bort
Dagens karriärinriktning bidrar också till att den andliga biten prioriteras bort av föräldrarna, tror Alf.
Ä Det finns dessutom ett experttänkande som innebär att föräldrar lämnar över ansvaret för uppfostran på förskolan eller på ledarna i kyrkan, säger han. Men deras roll i sina barns liv kan aldrig ersättas av andra, bara kompletteras.
Många föräldrar inser inte sin betydelse som andliga förebilder för barnen, menar de:
Ä Om våra barn får en tro som håller hänger på vår egen tro, hur den präglar våra liv, vår tid, våra pengar och vår talang. Det är viktigt att prata med våra barn om vad vår tro betyder för oss, vilket det är få som gör, säger Alf.
I boken finns många talande illustrationer av Anders Parsmo, inte minst en där en punkare säger: ”Mina föräldrar har inte velat påverka mig, det har påverkat mig mycket.”
Fel att inte påverka
Ä Det vi vill framhålla är att om inte du påverkar dina barn så kan du vara säker på att någon annan gör det. Du har upplevt något så fint i tron på Gud och det vore fel av dig att inte dela med dig av det bästa i livet till dina barn, säger Cilla.
Ä Det står faktiskt i Barnkonventionen att barn har rätt till en andlig utveckling och att vi föräldrar har rätt att vägleda våra barn. Men det är det ingen som pratar om i vårt sekulariserade samhälle, säger Alf.
Samtidigt finns det mycket att lära av misstag i det förgångna. I början av arbetet med boken intervjuades personer som lämnat tron.
Ä Det var oerhört gripande att höra dem berätta. De har känt att ingen lyssnat till dem tidigare och önskar idag att man ska respektera det de säger och inse att det inte går att forma alla i samma mall, säger Cilla. Allt är inte svart-vitt.
För en del som lämnat församlingen bottnar besvikelsen i att de inte upplevt sig ha fått svar på sina böner och känner sig lurade. Cilla menar att det är viktigt att vara öppen och ärlig inför barnen när det gäller bönen, att förklara att Gud inte alltid svarar på det sätt som vi tänkt oss.
Ä Deras föräldrar hade behövt prata om de svåra frågorna även då de inte hade alla svar, säger hon.
Alf lyfter fram vikten av att när vi vägleder också vågar tala om tvivel och hur man hanterar dem. Då blir också barnen starkare i sin tro, säger han.
Råd utan pekpinnar
I boken delar författarna med sig av sina egna erfarenheter och lärdomar, och ger råd och tips utan att komma med pekpinnar.
Ä Det finns så många goda råd att dela med varandra, men många gånger har vi velat vara så perfekta och inte be varandra om hjälp, säger Cilla.
I dag kan hon se hur allt fler församlingar börjar öppna upp samtalstillfällen föräldrar emellan. I kampen för att få barnen med sig till kyrkan har nog många föräldrar glömt bort vikten av att dela med sig av det egna vittnesbördet om församlingens betydelse, tror Cilla.
Ä Många barn kan alla bibelberättelser, men saknar insikt på djupet om varför de tror på Gud, varför de är med i församlingen och varför man vill att fler ska komma till tro.
Hon påtalar att det är den grunden vi behöver bygga. Sedan finns det en hel del i själva mötesformen som behöver ändras för att barnen ska känna att de är delaktiga och har ett uppdrag.
Praktiska tips för gudstjänstbesöket
Enkla, praktiska tips inför söndagsbesöket kan dock vara nog så viktiga, och att det finns så många blev en aha-upplevelse under arbetet med boken, berättar hon. Exempelvis att i god tid skriva in gudstjänstbesöket i kalendern så att barnen är förberedda och det inte faller bort för andra aktiviteter. Cilla vill också lyfta fram vikten av kristen media:
Ä Ofta finns det så lite av kristna cd, dvd och böcker i barns bokhyllor, trots att jag vet vilket stort utbud det finns att få tag i.
Många familjer har en plan för skola och semester, men man behöver också ha en plan för hur man håller tron levande, med tider för bibelläsning och bön, menar Cilla:
Ä Att förmedla tron till barnen är något vi behöver arbeta helhjärtat för tillsammans som makar, i en tid då det finns så mycket annat som pockar på. Mitt råd är att skriva ner en vision för hela familjen. Om man inte vet vart man ska så kommer man inte dit.
I sitt arbete möter Alf och Cilla också många frånskilda föräldrar, och brukar tipsa även dem om vikten av att ha en vision tillsammans med sina barn. I boken finns också ett kapitel till vägledning för de makar där den ena inte är troende.
Cilla berättar att arbetet med boken betytt oerhört mycket för henne själv:
Ä Jag ser mina söndagsskoleelever framför mig och tänker att om jag kan hjälpa dem att finnas kvar i tron min ålder, så kan inget vara viktigare. Jag har ju själv upplevt hur det är att inte ha detta som barn. Önskan är också att få se de vänner som lämnat tron komma tillbaka igen.
Beredd på åsikter
Om hur boken kommer att tas emot säger hon:
Ä Det känns som att det brinner i denna fråga och jag är beredd på många åsikter. Men det är positivt att vi får igång en dialog, det finns så mycket bra att göra.
Som med all vägledning för barn vill de med boken lyfta fram att alla barn är unika och att det därför finns olika svar för olika barn när det gäller vad som kan leda till en tro som bär.
Att hitta olika modeller för att arbeta känns spännande. Tanken är att boken ska kunna delas ut i samband med barndop och barnvälsignelse, men också användas av barn- och ungdomsledare i församlingarna som ett stöd i samarbetet med föräldrar, och som underlag för samtalsgrupper.
Ä Vi kan aldrig fostra eller tvinga våra barn till tro, men vi kan ge dem en andlig grogrund så att tron får förutsättningar att växa och hålla in i vuxen ålder, säger Alf.