Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Våga vara ett utropstecken!

”Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka.” (Lukasevangeliet 9:2)

Det finns många beskrivningar av livet med Gud, uttryck vars röstläge fångar en andlig rörelses syfte. Jag tror att det mitt i de många rösternas sorl finns en slags stämton att förhålla sig till, en ton där Andens inre maning leder till gemensamma yttre synbara tecken. Kyrkans uppdrag är på ett sätt enkelt och tydligt, det handlar om att Guds kärlek genom Jesus ska förmedlas i ord och handling.
Kyrkan har inte som uppdrag att förändra eller omforma evangeliet, budskapet om Jesus rymmer i sig den stora bilden av gudsriket utan att vi behöver fixa med det. Vi kan lita på evangeliet också i vår tid, det kommer att utföra sitt uppdrag att leda till frälsning och liv för människor.
När vi tas bort ifrån egocentrering, när vi slutar se oss som kunder i kyrkan, när vi berörs av gudsnärvarons överflöd  i riktning till andra människor, då kan ett verkligt engagemang pulsera. Jesus kom inte till jorden för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för oss människor. I detta finns både frihet och vila mitt i vårt uppdrag.
Vi är alla satta att vara tjänare till honom som kallar oss vänner. Jesus är vår vän mitt i det som kan vara kampfyllt och tungt.

DET KAN INTE vara så att vår uppgift är att dela med oss av fler frågetecken. Ändå får vår förkunnelse och vårt budskap inte vara färdigtuggat och nästintill förbrukat innan det nått sina mottagare. Jesus har sänt ut oss att predika, det är vårt tydliga uppdrag. Han har också sänt oss att bota de sjuka, att göra goda gärningar. En sund pingströrelse kommer alltid att älska Jesus och människor med kraft av Andens gåva och detta öppnar våra ögon för verkliga behov. I skärningspunkten i att möta både andliga och fysiska utmaningar hålls vår ton både klar och ren. Detta att dela glädje och sorg med människor är det sköra men ändå så vackra med församlingens gemenskap och uppdrag.

JAG TÄNKER ATT VI INTE är en rörelse som primärt analyserar men som aktualiserar. Jag tror att Sverige behöver en nutida och varm pingströrelse med ett tydligt budskap. Tänk om vi skulle kunna dela med oss av fler utropstecken, tänk om vi skulle förstå mer av vad det betyder att den berättande teologin är vår ton.
Berättelsen, vittnesbördet, det narrativa, har getts oss så som Lukas skrev när han noterade ner det som blev Apostlagärningarna. På pingstdagen syntes eldstungor, och min bön är att en värmande eld av Anden ska innebära dynamik och tillhörighet i en gemensam berättelse också i dag. Jag uppmanar dig att be med mig om en ökad mottaglighet för det karismatiska. Frukten  kommer att li en ökad kärlek till människor i och utanför församlingen.

KÄRE LÄSARE, DU ÄR inte en siffra i en församlings medlemsregister, du är en människa med en berättelse värd att berättas. Låt människor i din omgivning få ta del av din vandring med Jesus, dela med dig av goda ord och gärningar.
Det finns en kärleksförkunnelse att ge ut i en tid när vi alla längtar efter öppnade dörrar, tända ljus och välkomnande  hem. Det finns många tecken i tiden, må det få finnas många utropstecken i och genom den svenska pingströrelsen.
Nåd och frid!