Vad tyckte du om konferensen?

Eva Strandklint, Göteborg:
- Det har varit väldigt inspirerande att vara med. Alldeles särskilt upp skattade jag seminariet med Dynamic om att sjunga i en liten grupp. Jag lyssnade också på pianisten Nicolaj Vollburg, som talade om klassiska kompositörers andliga liv. Det har också varit väldigt roligt att vara med och sjunga. Det blir inte så ofta annars eftersom jag spelar fiol i Smyrnas symfoniorkester.

André Jakobsson, Sävar:
Ä Årets konferens visade på goda möjligheter till bredd i sång- ochmusiklivet. Genom konferensen lyste en strimma av hopp att kunna mötas på ännu bredare front kring musiken i våra församlingar. Här fanns lovsångsledare, klassiska musiker, körledare, blåsmusiker, pastorer och de som jobbar med barn och musik.
Ä Den öppna scenen under helgen visade upp många olika förmågor och stilar Ä KUL!!

Lotta och Pelle fahlén, Hägersten:
Ä Årets konferens innehöll både glädje och djup! Det är fantastiskt roligt att öva och sjunga tillsammans, och man upplevde en stark Gudsnärvaro på våra gemensamma samlingar.
Ä Det var också en bra bredd på seminarierna. Vi fick med oss inspiration och glädje hem!