Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Vad ska man tro på?

Det är sant, för det har jag läst i en bok, utbrast en vän till mig en gång, när hon ville lägga lite extra kraft bakom ett häpnadsväckande påstående. De flesta av oss inser ju dock att det faktum att något står tryckt mellan två pärmar knappast är en garanti för sanningen. Det går ju att skriva böcker om precis vad som helst, och det är inte bara romaner som är ”hitte på”. Även till synes seriösa faktaböcker kan härbärgera de mest häpnadsväckande lögner och felaktigheter.
Visst kan det vara svårt att tänka självständigt, särskilt när det handlar om ämnen och begrepp som vi inte är insatta, i och ofta lämnar vi helt enkelt detta åt experter att hantera. Men ibland konfronteras vi med frågor som är riktigt viktiga, som vi på ett eller annat sätt behöver ta s tällning till, men där svaren är svåråtkomliga och vägledningen otydlig. En sådan fråga har aktualiserats på den svenska kristna bokmarknaden denna höst, nämligen frågan om människans eviga destination.
Rob Bell är en amerikansk pastor som nått framgång och popularitet och därmed fått stort inflytande även i vårt land. När hans bok ”Love wins” gavs ut i USA orsakade den stor debatt eftersom den till stor del går emot det som tidigare förkunnats i den kristna tradition han själv är en del av. När en svensk översättning av boken aviserades var Stefan Swärd, pastor i Elimkyrkan i Stockholm, snabb att ta upp ”bollen”, genom att ge ut en bok som försvarar ett mer klassiskt synsätt. Så var debatten Ä och det viktiga samtalet Ä igång också här.
Här är inte plats för någon ingående analys av böckerna. Jag nöjer mig med att konstatera att Swärd som utgångspunkt för sin bok citerar Joh 3:16 i sin helhet, medan Rob Bell nöjer sig med första satsen: ”Så älskade Gud världen…” och låter det ge en antydan om skillnaderna dem emellan.
Vad ska man då tro? Frågan är svår, men svaret är viktigt för hur vi lever våra liv, för hur vi motiveras till mission och evangelisation, men också för vilken bild av Guds rike vi förmedlar. Här kan böcker som dessa i bästa fall bli en hjälp för tanken och utmana till prövning av den egna tron. Hur hittar vi då rätt? Kanske ligger det en nyckel i att, i stället för att söka specifika svar, söka Gud för att lära känna honom mer.