Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Väcka liv i musiken

Jag är på Inspirationsdag för sångare i Nyköping, en dag jag själv arrangerat och planerat tillsammans med Hjortensbergskyrkan. Ordet inspiration, som från latinets inspiro betyder väcka liv i är dagens tema.
Framför mig står Hannah Holgersson och en grupp sångare. En våning ner hittar jag Erik Ström och en annan grupp av deltagare. Syftet med den här dagen är att vi i det mindre formatet ska få lära oss mer om hur rösten fungerar och vad sångtexten säger.

Deltagarna får sjunga för gruppen och får sedan reaktioner från instruktörerna och från varandra. Inspirationsdagar är viktiga. Vi behöver inspireras och inspirera. Det finns många hos oss som har mycket att ge. Det finns många som önskar ta del och lära mer. På en inspirationsdag hjälps vi åt att väcka liv i sångerna med tips från erfarna instruktörer.

Reaktionerna från deltagarna har varit mycket positiva vilket gör att vi fortsätter med dessa dagar, med olika inspiratörer och på olika platser. En inspirationsdag kan vända sig till sångare, instrumentalister, ledare, gudstjänstplanerare, dansare etcera.
Nästa tillfälle blir i Aspnäskyrkan Järfälla den 26 april. Då riktar vi oss till brassmusiker med Kent Jonsson och Håkan Björkman som instruktörer. Kent och Håkan jobbar till vardags som soloblåsare i Kungliga Hovkapellet. Min intention med dessa dagar är att vi bättre ska använda våra erfarna musiker. Det finns många rutinerade musiker i våra kyrkor som har en längtan att få vara med.
Vill du att inspirationsdagen skall komma till din församling? Det kan bli ett perfekt tillfälle att samla kyrkorna i din region och väcka liv i musiken. Hör gärna av dig.