Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Utskick gav många nya barnkörsångare

I höstas satsade Pingstkyrkan i Sollentuna på ett riktat utskick om församlingens barnaktiviteter till 1 700 hushåll med barn inom en två kilometers radie runt kyrkan. Ett par månader senare hade antalet barn i de tre barnkörerna dubblerats. Något som firades med tårta till kyrkkaffet.

Församlingen har antagit en vision som kallas Sollentuna 2.0 och som innebär att under de närmaste åren ska människor i en två kilometers radio runt kyrkan på olika sätt ha fått en positiv kontakt med församlingen.
Ett av de första leden i det arbetet blev att ta fram ett material som på ett attraktivt sätt presenterade församlingens barnaktiviteter.
Resultatet blev en cd-skiva med sex sånger, varav två är från Perlas senaste skiva, två från skivan Hedvig & Selma, två sjungande flickor som finns i församlingen och två från Köräventyret.
Skivan blev en del av inbjudan, som fick formen av ett cd-konvolut och också innehöll en inbjudan till Perlas releasekonsert, som hölls i Pingstkyrkan i september förra året.
I materialet presenterar församlingens barnpastor Debora Svedman sig och hälsar alla välkomna till de olika
barnaktiviteterna, öppen förskola, söndagsskola, samlingar för mellanstadiebarn och till barnkörerna.
Allra störst respons fick inbjudan att vara med och sjunga i kör, även om fler barn också hittat vägen till söndagsskolan och fler föräldrar utanför kyrkans hägn dykt upp på öppna förskolan Dräll in efter utskicket.
Varje onsdagkväll övar församlingens tre barnkörer Happy, Joy och Hope parallellt och när höstterminen drog igång
hittade många nya, föräldrar och barn, till kyrkan. För att alla ska bli sedda och personligt välkomnade finns numera speciella värdar på plats och alla föräldrar erbjuds kaffe eller te under tiden barnen sjunger. När övningarna
är slut blir det fika till alla barn.
Till hösten planeras ett nytt utskick med påminnelse om att aktiviteterna finns, någon ny skiva blir det dock inte den här gången.
Ä Så många har varit engagerade i vårt utskick, konstaterar Debora Svedman. Med utformning, layout, musikrättigheter, sponsring och så vidare. Det är ytterligare en positiv sak med detta.
En annan är att initiativet fått diplom från Pingst ung i Stockholms län som Årets projekt.
Debora Svedman hoppas att församlingen till 2020 ska ha lyckats nå ut till hela sitt närområde, sänkt trösklarna
in till kyrkan och gett människor ett positivt bemötande där.