Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Utmärkelse till PTS från Ghana

Föreståndaren för IPS, Institutet för pentekostala studier, Jan-Åke Alvarssan fick i början av hösten en internationell utmärkelse från Ghana. ”The Peristrofi Honorary International Award”, som både inrymde en hederstitel och en donation på 4 000 kronor till IPS verksamhet.

Jan-Åke Alvarsson hade inte möjlighet att resa till Ghana när högtidligheterna hölls i augusti, så i stället reste en delegation från Ghana till Uppsala för att tillkännage och överlämna bevis på utmärkelsen.
Ceremonin hölls på Uppsala universitet och leddes av Divine Gabriel Brefo, president för Peristrofi Masters Theology i Ghana. Jan-Åke Alvarsson har numera rätt att använda sig av den ghananska hederstiteln ”His Honor”, en titel som är
godkänd av Ghanas Högsta domstol.
I motiveringen till utmärkelsen stod att han fick den för ”effective social contributions to Anthropoplogy and Pentecostalism” (ung viktiga sociala bidrag till antropologi och pentekostalism). Som en symbol för utmärkelsen
fick Jan-Åke Alvarssan ta emot en hövdingamantel från Västafrika och en akademisk högtidsdräkt från Ghana.